Üç işçi konfederasyonu DİSK, Türk-İş ve Hak-İş, 2022 asgari ücretinin belirlenme süreci öncesinde ortak basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı.
Türk İş Sendikası üyeleri tarafından Köprübaşı’nda yapılan kitlesel basın açıklamasında Türk İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir konuştu. Demir, “2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 1 Aralık 2021 Çarşamba günü (yarın) sosyal tarafların katılımıyla yapılacak. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir” şeklinde konuştu.  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası’nın girişinde, “İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Hâlbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir” ifadesine yer verildiğini hatırlatan Demir, üç işçi konfederasyonunun ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırdıklarını ve asgari ücretin, belirledikleri ilkeler doğrultusunda karara bağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. 
TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR
Asgari ücret belirleme çalışmalarının sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiğini dile getiren Demir, “Sadece asgari ücret alanlar değil; asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, engelli ve yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır” diye konuştu. Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışların, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü gerilettiğini belirten Demir, “Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir” dedi. 
Demir taleplerini ise öyle sıraladı: “Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.”