Çocuklar okulda aç kalmasın! Çocuklar okulda aç kalmasın!

www.esgazete.com adlı internet sitesinde 17.8.2022 tarihinde “üniversitedeki kılık kıyafet yazısına tepki” başlığı ile yayımlanan haber ile Anadolu Üniversitesi yetkililerini zan altında bırakan habere ilişkin cevap ve düzeltme metnidir;

Söz konusu yazıda, habere konu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerinin personele duyurulması ile ilgili olarak; “Hangi yasakçı zihniyetin ürünü”, 12 Eylül’ü hortlatmıştır” gibi ifadelerle üniversitemiz kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ithamlarda bulunulmuştur.  Oysa ki üniversitemiz yönetiminin personele gönderdiği yazıda 16.07.1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işleme uyulması gerekliliği hatırlatılmıştır.

Anılan yönetmelik genel düzenleyici işlem olup Türkiye’deki tüm kamu personelinin uymakla yükümlü olduğu kurallar bütünüdür. İdaremizce ilgili yönetmelik hükümlerine herhangi bir ilave veya yorum katılmamıştır.

Tüm kamu kurumları gibi üniversitemiz de mevzuat çerçevesinde yönetmelikleri uygulamak ve personel tarafından uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. İnternet sitesinde yayımlanan haber ile kılık kıyafet ölçülerinin üniversitemiz tarafından belirlendiği algısı oluşturularak üniversitemiz ve yetkilileri hakkında yanlış intiba oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Üniversitemiz her zaman olduğu gibi bugün de mevzuat çerçevesinde, çağdaş ve bilimsel değerler ışığında görevlerini yerine getirmektedir. Anadolu Üniversitesi hakkında itibar kaybına sebebiyet verecek yanıltıcı bilginin kamuoyuna sunulması hukuka aykırı olduğu gibi yapılan haber basın kanunu, meslek ilkeleri ve etiğine aykırıdır.