Gergin seçimde kazanan Akyazı oldu Gergin seçimde kazanan Akyazı oldu

Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan yeni yönetmelik değişikliği hakkında bilgi verdi. Akdoğan, “16.08.2022 tarihinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Maddesinin EPDK ile yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızın yasayla ilgili yapacağı başvuru şartları tüm dağıtım şirketlerinin uygulayacağı şekilde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; ruhsatı olup müteahhit kaçtığından iskan alamayan binalar ve ruhsatsız olup yol su elektrik kanalizasyon gibi aboneliklerin herhangi birinden yararlanıp diğerinden yararlanamayan binalar için abone olma kolaylığı sağlandı.

31.12.2021-01.07.2022 tarihleri arasında tamamlanmış yapılar için;

Yapı Ruhsatı

İlgili belediyeden emlak beyannamesi

Yapının yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgesi. (Abonelik sözleşmesi veya fatura veya ilgili kurumlardan alınacak yazı)

01/07/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış yapı denetime tabi olan yerler için işe başlama/bitimde belgesinde denetleyen kuruluş kısmında yapı denetim imzası şartı aranacaktır.

31.12.2021 öncesi yapılar için;

İlgili belediyeden emlak beyannamesi

Yapının yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgesi. (Abonelik sözleşmesi veya fatura veya ilgili kurumlardan alınacak yazı)

01/07/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış yapı denetime tabi olan yerler için ise başlama/bitimde belgesinde denetleyen kuruluş kısmında yapı denetim imzası şartı aranacaktır. Yapı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ancak, yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda ise, onaylı tesisat projesi üzerinden OEDAŞ tarafından yerinde yapılacak kontrol sonucunda fen ve sanat kuralları bakımından mahsur görülmemesi halinde işe başlama/bitimde belgesinde denetleyen kuruluş kısmında OEDAŞ tarafından onaylanacaktır.

Şehrimiz vatandaşlarının konuyla ilgili belgeleri hazırladıktan sonra ruhsatlı binalarda şantiye aboneliklerini yaptırdıkları Oda üyelerimize ruhsatsız yapılarda ise yine Odamız üyesi olan herhangi bir yetkili elektrikçiye başvurup kanundan yararlanmalarını kamuoyuna saygılarımla duyurmak isterim.”