Eğitim Sen'li Kadınlar Adına Eğitim Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri  Özge Akgül Ayaz 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle şu açıklamayı yaptı; "25 Kasım 1960’ta, Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabel Kardeşler’in vahşice öldürülmelerinden beri 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak anılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen kadınlar, halen yoksulluğa, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, psikolojik, aile içi ve cinsel şiddete ve yaşam hakkının ihlaline maruz kalmaktadır.

Ülkemizde de kadınlara yönelik uygulanan şiddet ve baskı her geçen gün artmakta ve siyasal iktidarın kadın düşmanı politikaları, cinsiyetçi ve gerici söylemleri kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini körüklemeye, her yıl yüzlerce kadını aramızdan almaya devam etmektedir. Kadınların eşitlik haklarını güvenceye alan, şiddete karşı korunması için devletlere bütünlüklü politikalar üretmesi sorumluluğu veren İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesi de, uluslararası zeminde kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı verilen sözden dönülmesi anlamı taşımaktadır. Devlet, şiddetle mücadelede yükümlülüklerini tanımamakta ve kadınları şiddete mahkûm etmektedir.

Biz kadınlar yaşadığımız her türlü şiddetin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz; “Kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir” ve bu şiddeti önlemenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanmasıdır. Şiddet gören kadın ve çocukların korunması için mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve esasen şiddetin önlenmesi için bütünlüklü politikalar üretilmesi hayatidir.  Tüm bunların hayata geçirilmesinin yolunun da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçtiğini biliyoruz. Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor ve yaşamlarımızı savunmak için sokaklara çıkıyoruz!

Sokaklardayız çünkü pandemi fırsatçılığıyla kazanımlarımız yok edilmek isteniyor, sermayeyi gözeten salgın tedbirleri bizi daha da yoksullaştırıyor, emeğimiz üzerindeki sömürü katmerleşiyor. Derinleşen ekonomik kriz var olan cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirirken artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair hiç bir önlem alınmıyor. BM verilerine göre Türkiye’de pandemi sürecinde erkeklere göre işini kaybeden kadınların oranı %32 daha fazla oldu. Kadınların ücretsiz izin kullanım oranı erkeklerden % 42,  ev içi iş yükü artışı ise % 65 daha fazla. Sağlık alanı başta olmak üzere pandeminin etkilediği kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerde ağır iş yükü altında çalışmak zorunda kalan kadınlar bakım hizmetlerinin paylaşılmasını önceleyen sosyal devlet sorumluluklarının yerine getirilmemesi nedeniyle hem evde hem işte bitmeyen mesai içerisinde tükeniyor.

Sokaklardayız çünkü bakım sorumluluklarıyla birlikte ev içinde artan iş yükü cinsiyetçi iş bölümünü belirginleştirirken kadınları koruyan ve güçlendiren uygulamalar yerine esnek çalışma modeliyle bizi düşük ücretlerle güvencesiz, örgütsüz çalıştırmanın, ücretli-ücretsiz emeğimizi daha da değersizleştirmenin yolları aranıyor.

Sokaklardayız çünkü  geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de sma hastası çocuğu için ilaç parası toplayamayan annenin hayatını sonlandırdığı bu çürümüş sisteme öfkeliyiz ve bu kötü gidişatı değiştirmek istiyoruz.

Bu sene de ülkenin her yerinde olduğu gibi Eskişehir’de de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde; şiddete uğrayan, ezilen, ayrımcılığa maruz kalan, yok sayılan, yoksulluğa mahkûm edilen tüm kadınlar için alanlarda olacağız. Eğitim Sen’li kadınlar olarak bileşeni olduğumuz Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla tüm kadınları 25 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Espark AVM (Bağlar kapısı) önünde buluşmaya, dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz."