DİSK öncülüğünde bir araya gelen işçiler, kamuoyunda “Kiralık işçi” olarak bilinen “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili Eskişehir Organize Sanayi sitesinde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi.

BU ADIMLAR KÖLELİĞİ DAYATIYOR

 Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan DİSK’e bağlı Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, tasarının kiralık işçi dayatması olduğunu ve kıdem tazminatlarının ellerinden alınmak istendiğini belirterek şöyle konuştu: “Sermayenin ve AKP hükümetinin işçi sınıfının kazanılmış haklarını talana yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de, hükümet, çalışma yaşamını derinden etkileyecek yasa tasarılarını art arda hayata geçirmeyi planlıyor. Bu adımlar, işçilerin kazanılmış haklarını ellerinden alırken, kölelik koşullarında çalışmayı dayatıyor.

Bu yasalarda biri, geçtiğimiz günlerde Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmesi tamamlanan kiralık işçi bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren yasa tasarısıdır. Bu yasayla birlikte işçi simsarlığı yasalaşacak, düzenli istihdamın sonu gelecek. İşçilerin geleceği, sağlığı ve kazanılmış olan “emeklilik, yıllık izin, kıdem tazminatı” gibi hakları ellerinden alınacak.”

 

İŞÇİLERİN KIDEMLERİNİN FONDA BİRİKTİRİLMESİ BİR ALDATMACADIR

Kiralık işçi olmayacaklarını söyleyen Serdaroğlu, diğer sorunun ise sermayenin uzun süredir gasp etmek için peşinden koştuğu kıdem tazminatlarının fona devri olduğunu anlatarak “Fon uygulamasının büyük bir aldatmacadan ibaret olduğu, hak gasp beraberinde getirdiği ortada. Mevcut koşullarda bile emekli olmak zorken, işçilerin kıdemlerinin fonda biriktirilecek hikayesi büyük bir aldatmacadır” dedi.   

“Bizlere kölelik koşullarında çalışma dayatan, sağlığımızı geleceğimizi tehdit eden, güvencesizleştiren ve işçilerin alınıp satılmasına izin veren “güvenceli esneklik” adı altında süslemesi yapılan kölelik yasasının da yasalaşmaması ve meclisten çekilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Serdaroğlu, emekten yana herkesin sendika ve konfederasyonları, sermayenin en büyük saldırı olan başta esneklik uygulamaları ve kıdemin gaspına karşı her türlü mücadeleyi hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.