Eğitime Değer Derneği, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eskişehir Leto Otel’de yapılan tanıtım ile katılan konuklara «eğitime değer» diyerek yola çıktıklarını duyurdular.

Öğretmenliği yaşam boyu anlamlı bir yolculuk olarak görmüş, eğitimde değerli çalışmalar yaparak mesleki gelişimde fırsat eşitliği yaratacak çalışmalarda bulunmuş öğretmen ve öğretmen adaylarının kurduğu bir öğretmen derneğidir.

Kazandıkları dünya üçüncülüğü ile Eskişehir’in gurur kaynağı oldular Kazandıkları dünya üçüncülüğü ile Eskişehir’in gurur kaynağı oldular

Eğitime Değer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Abbas «Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine yönelik kendi alanlarında ve disiplinler arası çalışmalar yaparak eğitime bütüncül bakış açısı geliştirmek ve fırsat eşitliği sağlayacak ortak öğrenme ve paylaşım alanı oluşturmak, misyonu ile çıktığımız yolda 2012 yılından bu yana paylaşım zirvelerini gerçekleştirerek çalışmalarımıza başladık.» dedi.

EĞİTİME DEĞER DERNEĞİ KURULDU

  Abbas, değerin önemine inanan sivil toplum kuruluşunda değerlerin; paylaşım, adil olma, birleştirici olma, kolektif akıl ve hareket, siyaset üstülük, şeffaflık ve hesap verebilirlik olarak belirlendiğini belirtti.

«Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.» diye ekledi. Paylaşmanın Gücüne İnanıyoruz! Paylaşım Zirvelerinin, öğretmenlerin sınıf içi ve dışında uyguladıkları proje, öğretim yöntem ve teknikleri, kazanımlara yönelik çalışmaları yine kendi meslektaşları ile paylaşarak ilham veren öğretmen inisiyatifi olduğu belirtildi.

Bu inisiyatif, paylaşmanın gücüne inanarak eğitimde paylaşmanın bir kültür haline gelmesi için çeşitli çalışmalar yaptığını; öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde fırsat eşitliği yaratma amacıyla oluşan bu gönüllü topluluğun 2012’den bu yana büyük heyecan ile birçok branşta Türkiye geneli 23 zirve, 553 atölye ile 13952 öğretmene ulaştığı paylaşıldı. Yapılan zirvelerden gelen gelirleri de kendi gibi paylaştıkça daha adil fırsatlar oluşturmayı ilke edinmiş vakıf ve STK öncelikli topluluklara bağışlandığı belirtildi.

Derneğin bundan sonraki çalışmalarının daha fazla branşta ilham alanları oluşturmak adına komitelerin arttırılması; öğretmen adaylarının mesleki vizyonlarının güçlendirilmesi adına eğitim fakültelerinde gördükleri derslerin dışında start up, sosyal girişimcilik, çocuk hakları, web 3.0 gibi konularda eğitim modüllerinin oluşturulması olduğu belirtildi. Bu sayede öğretmenlerin projeler üretmelerini sağlayarak hem farkındalık kazandırmak hem de atandıkları okullarda bu alanlarda çalışmalar yaparak öğrencilerine karşı sorumluluklarını arttırmak hedefleniyor.