Eksi 25 Derneği, “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’na” üye oldu. Eksi 25 Derneği hak temelli ve çocuk odaklı çalışan ağa bağlanmış Türkiye’deki 74 sivil toplum örgütünden birisi oldu. Aynı zamanda Eskişehir yerelinde ağa bağlanmış çocuk odaklı ve hak temelli çalışan ilk ve tek sivil toplum örgütü olma özelliğini de kazandı.

Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya, bu ağa bağlanarak çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik ve hak temelli çalışmalar yapan tüm ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek, çocuk odaklı çalışmalar yapılabileceğini ve diğer kurum ve kuruluşlarla deneyim paylaşımı yapabileceklerini belirtti.

Çocuğa karşı şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Ne Yapar?

Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek için çalışan Ortaklık Ağı,  çocuklara yönelik şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışma yapıyor.  Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön veriyor. Ortaklık Ağı’nın faaliyetleri, bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanıyor. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılıyor. Ağ; yerel sivil toplum örgütler ile ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak sivil toplum örgütleri güçlendiriyor.