Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası, 12 Ağustos’ta yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin basın açıklamasında bulundu. 

Prostat kanserinin erken teşhisi için uzman uyarısı Prostat kanserinin erken teşhisi için uzman uyarısı


Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası Başkanı Dr. Muharrem Şenel, geçtiğimiz aralık ayında gündeme getirilen ancak tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı için geri çekilen yasaya ilişkin konuştu. Şenel: “Yasa, en son haziran ayında sağlık çalışanlarına zam diye yeniden lanse edilmiş ve TBMM’de kabul edilen yasa ile yalnızca çalışmayan emekli hekimlere zam verilerek, kamu ve üniversite hastaneleri çalışanlarının ek ödeme tavan puanlarında kısmi artış sağlanmıştı. Sağlık emek örgütleri ile meslek odalarının, ilgili derneklerin görüş ve önerileri alınmadan yapılan yasalar, çıkartılan yönetmelikler her zaman kadük kalmaya mahkumdur.” şeklinde konuştu. Şenel, ek ödemelerin sağlık alanının tümünü kapsaması ve yapılan iyileştirmelerin emekliliğe yansır ücretlendirme şekillerine dönüştürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Emekli maaşları düzenlenmeli     
SSK, Bağkur ve kamu emeklisi hekim maaşlarının en kısa sürede eşitlenmesi gerektiğini belirten Şenel sözlerine şu şekilde devam etti: “Aralık 2021’de düzenlenip daha sonra geri çekilen yasada olduğu gibi, kamudan emekli olup SGK’lı olarak bir işyeri veya özel hastanede çalışmak durumunda olan emekli hekimlerden neredeyse 1 maaş kadar yapılan kesintiler ivedilikle düzeltilip yeniden yasalaştırılmalı, böylece sadece bizim emeklilerimize yapılan bu ayıp ortadan kaldırılmalıdır.”
Şenel, işyeri ve kurum hekimleri ile görmezden gelinen emekli hekimlere ve özellikle de çalışmak zorunda olan emekli hekimlere yönelik en kısa sürede iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu.
Büyük oranda zam algısı yaratıldı
Şenel, 12 ağustos tarihli ek ödeme yönetmeliğinde Sağlık Bakanı tarafından “beyaz reform” olarak nitelendirilen kampanyada tüm hekimler ve sağlık çalışanlarına büyük oranda zam yapılmış algısı yaratıldığını söyledi. Bu yönetmelikle aslında birçok alanda çalışan hekim ve sağlık emekçilerinin yok sayıldığını ifade eden Şenel, yönetmelikle beraber emekliliğe yansıyan bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Şenel, “Taban ödeme, sabit ek ödeme ve teşvik ek ödeme gibi değişik, karmaşık hesaplama yöntemleri ve katsayı uygulamaları ile belirlenerek net ele geçen ücretler belli olacaktır, ancak şu anda hiç bir kimse özellikle teşvik uygulaması ile eline ne geçeceğini bilememektedir.” Ifadelerinde bulundu. 
Disiplin cezalarına yönelik de konuşan Şenel, anayasa ve yürürlükteki kanunlara aykırı bir şekilde ilgili kişiye başhekimler tarafından ikinci bir ceza olarak 1-3 ay taban ödemesinin kesilip ödenmeyeceğinin belirtildiğini söyledi. Şenel, bu durumun başhekimlerin elinde bir baskı aracı olarak keyfi uygulamalara sebep olabileceğini vurguladı.