Eskişehir’de evsel katı atıklarla ilgili açıklama yapan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, merkezin dışındaki ilçelerde, evsel katı atıkların yönetiminde görevini yapmadığı için, buralarda evsel atıklar düzenli depolanmadığı ve bertaraf edilmediğinden dolayı Eskişehir’de tam bir çevre felaketi yaşanmaktadır” dedi.

TUKDES Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü şu açıklamayı yaptı:

Temiz bir çevrede yaşamak, en temel evrensel tüketici hakkıdır. Bütün belediyelerin temiz çevre için duyarlı olmaları ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekir.

Evsel katı atıkların sağlıklı olarak yönetimi belediyelerimizin asli görevidir. Büyükşehirlerde bu görev yasal olarak ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi arasında paylaşılmıştır. İlçe belediyeleri evsel katı atıkların konutlardan ve iş yerlerinden toplanmasından sorumludur. Büyükşehir belediyesi ise toplanan bu evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertarafından, aynı zamanda ilçelerde katı atık çöp transfer istasyonlarının kurulmasından ve işletilmesinden sorumludur.

İl sınırlarını kapsayacak şekilde ve bütün ilçe belediyelerde oluşan, evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi görevi, 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanuna bağlı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesinden bu tarafa yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, EBB bugüne kadar merkezin dışındaki ilçe belediyelerinin evsel katı atıklarının düzenli depolanmasını sağlamamış ve buralarda katı atık çöp transfer istasyonu kurmamıştır.

Eskişehir’de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan atıkların düzenli olarak depolanması noktasında, EBB üzerine düşen bu görev ve sorumluluğu yapmadığından dolayı, ilçe belediyeleri topladıkları evsel katı atıkları, mecburen kendi sınırlarında oluşturdukları alanlara dökmek zorunda kalmaktadırlar. Sonuçta bu atıklar düzenli depolanmadığı için, Eskişehir halkı mağdur olmakta, hava, su ve toğraklarımız kirlenmekte, bu durum bütün canlılar, çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu yönüyle, Eskişehir’de yıllardır devam eden, tam bir çevre felaketi yaşanmaktadır.

 Bu açıklamalara bağlı olarak:

1-EBB, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun kendisine verdiği görev ve sorumluluğu daha fazla ertelemeden, savsaklamadan, acilen Eskişehir’de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan evsel katı atıkların düzenli depolanmasını sağlamalı, şehrimizde çevrenin, toprağın, havanın, yer altı ve yerüstü sularımızın daha fazla kirlenmesini önlemelidir.  

2-EBB, özellikle merkezin dışındaki ilçeler için, vakit kaybetmeden acilen evsel katı atık çöp transfer istasyonlarını kurmalıdır.

Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

3-EBB, bugüne kadar merkezin dışındaki ilçelerde oluşan, evsel katı atıkların gelişi güzel döküldüğü, vahşi katı atık çöp depolama alanlarını acilen rehabilite etmeli ve bu yerlerin ıslahını sağlamalıdır.

4-Bu konuda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gerekli denetimleri yapmalı ve görevini yapmayan, EBB’ye gerekli uyarılarda bulunmalı, gerekirse yasal müeyyide uygulamalıdır.

5-Atık yönetimi ve çevrenin korunması hususunda, gerekli çalışmaları yapmayan, üzerine düşen görevleri yerine getirmeyenler için, Çevre Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanabilir.”