Sevinç Mahallesi’nde planlanan Kömür Ocağı Projesi’nin gündeme gelmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kömür ocağı ÇED sürecini başlatması, termik santrali yeniden gündeme aldıklarını gösteren sinsi bir planın yeni aşamasıdır.” dedi.

 CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 6 Nisan 2018 tarihli kararında Alpu Termik Santrali projesinde, yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının, Sevinç Mahallesi’ndeki tesisten elde edileceği ve her iki projenin çevresel etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği yer alıyordu. Mayıs 2019’da bölgede başlatılan kömür sondajlarını yerinde inceleyerek termik santral tehdidinin sürdüğü yönündeki endişelerimi kamuoyu ile paylaşmıştım.Nitekim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na verdiğim yazılı soru önergemize, ‘Termik Santral ihalesine teklif gelmediğinden bahse konu ihale iptal edilmiş olup, bu sahada 2008-2014 yılları arasında yapılan sondajlı etüt çalışmasının gerçekleştirilmesi için, çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar uluslararası standartta kaynak ve ön fizibilite raporunun hazırlanarak kömür rezervinin belirlenebilmesi amacıyla bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülmektedir.’ yanıtı ile termik santral projesini daha cazip hale getirmek için, kömür çıkarma kararlığı, açıkça belirtmiştir. Anlaşılan yeniden iş başındalar.” açıklamasında bulundu.

DÜNYA KÖMÜRDEN VAZGEÇERKEN AKP ISRAR EDİYOR

“Paris İklim Anlaşması’nı Meclis'te onaylayan ülkemizin de 2021’in Kasım ayındakatıldığı Glasgow İklim Zirvesi’nde, 190 ülke kömürden çıkış ve termik santrallerin durdurulmasına ilişkin kapsamlı taahhütler verdi.  2053 yılında sıfır karbon hedefini açıklayan   Türkiye’nin kömürden çıkma ve termik santralleri durdurma tarihini açıklamak yerine, süren kömür ısrarı, AKP 'ninsamimiyetsizliğinin ve çelişkili politikalarınınbir göstergesidir.” vurgulamasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Krizi Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. Jale Nur Süllü “Türkiye, ivedilikle kömürden çıkış yol haritasını belirleyip, açıklamalı ve bunun için eyleme geçmeli, fosil yakıtlara dayalı termik santrallerden vazgeçmelidir.” çağrısında bulundu.

KARARLILIĞIMIZI UNUTMASINLAR

“Eskişehir’i rant uğruna kömür karasına boyamak isteyenler, şehrimize bu kötülüğü yapmakta inat edenler, Alpu Termik Santrali direnişimizdeki kararlılığımızı unutmuş gözüküyor” hatırlatmasını yapan Süllü“Sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle,siyasi partilerimizle ve ‘Eskişehir Kıymetlidir’ diyen hemşerilerimizle birlikte tarım arazilerimizi, suyumuzu, çevremizi, yaşam hakkımızı  savunma kararlılığı ile Alpu Kömürlü Termik Santral Projesi’nden ve Eskişehir'i  Kömür Ocakları şehri haline getirme inadından  vazgeçilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Eskişehirimizi kömür karasına boyayamayacaklar” diyerek Eskişehirliler'in bu konudaki kararlılığını dile getirdi.