HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Filiz Taşdelen hakkında yapılan açıklamalara cevap verdi.

Taşdelen, “Sizlerin de yakından bildiği üzere, uzunca bir zamandan beri şahsım, sendikacı ve siyasetçi kimliğim üzerinden yürütülen bir karalama ve iftira kampanyası giderek başka boyutlara taşınmış ve böyle bir açıklamanın yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı olarak, Eskişehir’de konfederasyonumuza ve sendikamıza üye işçilerimizin, üyelerimizin sorunları ile çalışma koşullarının düzeltilmesi ve huzurlu bir ortamda çalışmalarının temini noktasında gerek şahsım gerekse ekibimle birlikte gece gündüz mücadele etmekteyim.

Bu mücadelenin en yakın şahitleri Öz Sağlık-İş üyelerimiz ve HAK-İŞ Eskişehir Ailesidir.

Sendikacı kimliğimin yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları’nda da yürütme kurulu üyeliği görevim devam etmektedir. Bu göreve talip olurken hem kendi Sendikamın hem de Konfederasyonumun izni-rızası ile hareket ettim, etmekteyim.

Filiz Taşdelen olarak hem sendikacı kimliğim hem siyasetçi kimliğim, üyelerimiz arasında siyasi, ideolojik, ayrımcı bir tutumu bir yana bırakın tam aksine daha birleştirici, daha bütünleyici bir tutum izlememi şart koşan ve özen gösterdiğim kimliklerimdir.

Basına ve kamuoyuna şahsımla ilgili olarak yapılan açıklamalar bir basın açıklaması ya da bir bilgilendirme açıklamasından uzak, tamamen kendi şahsi çıkarları için sendikamızı, konfederasyonumuzu terk ederek, başka sendika ve konfederasyonlara üye olan, oralarda da arzu ettikleri makam, mevki, para vs, çıkar ilişkilerine konu talepleri karşılık bulmadığı için bırakmak zorunda kalan ve isimleri-kimlikleri herkes tarafından bilinen, girdikleri her yerde başarısız olan, etrafında istenmeyen insani vasıfları zorlayan kişilerdir.

Bir süreden beri devam ettirdikleri karalama kampanyalarını dikkate dahi almadığım bu kişiler, bu tavrımı zaaf olarak kabul edip gemi iyice azıya alarak suçlamalarını iftira boyutuna taşımışlar, benim sendikama ait imkanları siyaseten kullandığımdan tutun da, şu an HAK-İŞ’e bağlı bir sendikamızın iç işlerinden kaynaklı durumlarda taraf olmama kadar pek çok iftirayı sosyal medya ve basın aracılığı ile dile getirecek kadar alçalmışlardır.

Siyaseten yürüttüğüm görevlerden cesaret alarak işçiyi tehdit ettiğim, il başkanının ismini kullanarak zor kullandığım, şube başkanlığımı sağlama almak için türlü çeşit mülahazalarla hareket ettiğim şeklindeki yalanlar, iftiralar, karalamaların işçi üzerinde bir etkisi olmadığını gördükçe daha da azgınlaşan bu güruh herkesin gözünün içine baka baka “sendikadan istifa ettiklerini” duyurdukları yeni bir basın açıklaması daha yapmışlardır. Üstelik Basın açıklamasını okuyan kişi istifa etmeyip ilgili tüm makamların bildiği birisi tarafından yönetilen ve görevini bu tarz işlere bulaşarak kötüye kullanmaktan çekinmeyen bir kurum çalışanıdır.

Bu  iddia, iftira, yalan ve karalamalarla ilgili kendileri ile adalet önünde hesaplaşacağım gerçeğini saklı tutuyorum.

Bu iftiracı tayfanın, kendilerini sendikadan yeni istifa etmiş gibi göstermeye çalıştıkları yeni yalanları da yüzlerinde patlamış, Eskişehir’deki tüm üyelerimiz ve işçi camiası bu yalancıların-iftiracıların 1 yıla yakın sürelerde sendikamızdan istifa ettiğini, gittikleri kapılardan da yine aynı şeref yoksunu tavırlar yüzünden kovulduklarını bir kez daha ve bizzat kendi ağızlarından duymuş oldular.

Kazmaya çalıştıkları kuyularda debelenen bu güruh kendi çamurlarında boğulurken, biz şerefli insanları da  aynı çukura çekme gayretindeler.

Ama bu oyuna gelmeyeceğiz.

Akü Teknolojilerinde Güçlü Sistemler Esan Akü’de Akü Teknolojilerinde Güçlü Sistemler Esan Akü’de

HAK-İŞ ve  Öz Sağlık-İş çatısı  altında, ilkeli, dürüst, doğru sendikacılık yapmaya devam edeceğiz.

Bu harami, iftiracı, herkesi kendileri gibi zanneden güruh ile de adalet önünde hesaplaşacağımı belirtir, saygılar sunarım.”