Yeni Sendika Eskişehir  İl Temsilcisi Abdulbaki Tekin, “Çalışanlara nakdi ödenen giyim kuşam ücretleri günümüz şartlarına göre güncellenmeli”dedi.

 Sağlık Personeline nakden ödenen “Giyim Yardımı” hakkında görüşlerini dile getiren Yeni Sendika Eskişehir  İl Temsilcisi Abdulbaki Tekin açıklamalarda bulundu. Tekin, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlar 1972 de çıkartılan bir yönetmelik ile düzenlenmiş 1991 yılında yeniden düzenlenmiş 2010 yılında eklenen “Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar.” maddesi ile içinde Sağlık Personelinin de olduğu bazı kurum personeli için nakden maaşlarına ödenmesine karar verilmiştir.

Ülkemizde değişen şartlar ve son aylarda ki enflasyon artışı ile yapılan bu ödeme çok komik bir rakam haline geldiği ve geçtiğimiz gün ödemesi yapılan bu tutarın tüm sağlık çalışanlarının tepkisine neden olduğunu saha da yaptığımız
çalışmalarımız sırasında gözlemlemiş bulunmaktayız.

ESKİ’nin su tasarrufu eğitimleri devam ediyor ESKİ’nin su tasarrufu eğitimleri devam ediyor

Tekin, Bu konu ile olarak  Yeni Sendika Ankara Genel Merkezimiz ile de temas halinde olduğumuzu ve ilgili Bakanlıklar ve Kuruluşlar nezdinde girişimlerimizin olduğunu belirtmek isterim.”dedi.