TMMOB Eskisehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın çalışma grubu başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aydan Barut, 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle şu açıklamayı yaptı; “Dominik Cumhuriyetinde diktatör  Trijillo'nun adamları tarafindan tecavüz edilen, dövülen ve  boğazlanarak öldürülen Mirabel Kardeşlerin hikayesidir aslında 25 Kasım.  Aynı zamanda emek,  şiddet ve başkaldırının mücadelesidir.

3000 yıl öncesine  dayanan kadına yönelik şiddet hiç değişmediği gibi daha da vahşileşerek devam ediyor.  Evde, işyerinde,  sokakta kısacası her yerde ve her zaman diliminde  kadınlar; eski eşleri, eski erkek arkadaşları,  boşanmak istedikleri kocaları veya tanimadiklari erkekler tarafından taciz ediliyor, şiddete uğruyor  ve öldürülüyorlar.

Tıpkı  Gıda mühendisi  meslektaşımız Şebnem Şirin'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinde olduğu gibi. Ya da hiç tanımadığı bir erkek tarafından "karşı koyamayacagi ve zayıf olduğu" için  Samuray kılıcıyla katledilen mimar meslektaşımız Başak Cengiz'de olduğu gibi. Şebnem, Başak ve isimlerini bilmedigimiz katledilen yüzlerce ve şiddet gören binlerce kadın için  üzgünüz,  öfkeliyiz,  isyan ediyoruz.

Kadınlarolarakkadınlığımızlabarışığız, ancak  bizlere sürekli olarak nasıldavranmamızgerektiğininsöylenmesindenvedikteedilmesindenrahatsızlıkduyuyor, gözaltısürecindeyapılacakdetaylıaramasırasındainsanonuruvehaysiyetinesaygıileutanmaduygusununihlaledilmemesihususununişkenceyedönüşmemesiniistiyoruz. Bedenimiz  de yaşamımız da  bizim. Bedenlerimize şiddet uygulamanın ve  hayatlarımıza  kastetmenin hiçbir  haklı gerekçesi olamaz ve kabul etmiyoruz.

Pandemi sürecinde yaşanan ağır ekonomik kriz, ev  içi görünmez emeğin kadınların omuzlarına yüklenmesi,  esnek çalışma koşulları nedeniyle kadınların eve kapanması pek çok kadın açısından hak ve emek kayıplarına neden olduğu gibi ev içi şiddeti daha da artırdı. Yaşanılan süreçte kadınları şiddetten korumada en önemli güvence olan İstanbul Sözleşmesinden  bir gecede çıkılma kararı alınması ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten  kaldırılması, 6284 sayılı yasanın  uygulanmaması eril şiddeti artırdi ve cezasızlık erkekleri daha da cesaretlendirdi. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi  için  6284 sayılı Yasa uygulanmalı,  failler hukuk kuralları içinde yargılanarak hak ettikleri cezaları almalı, kadınların doğal hakkı olan "şiddetsiz ve korkusuz"  yaşam hakkı korunmalıdır.

TMMOB Eskişehir IKK Kadin Çalışma Grubu olarak,  Kadina Yönelik  Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeteuğrayankadinlarasesleniyor, şiddetkarşısında "SUSMA", yaşadıklarını "SAKLAMA" diyoruz.

Haklarımızdan, Eşitlikten,  Adaletten Vazgeçmiyoruz…”