TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 67. Kuruluş yılı Geleneksel Gecesi’ni The Garden’de gerçekleştirdi. Geceye CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, çok sayıda davetli ve üyeler katıldı.

Geceye katkı sağlayanlara ve geçen yıl vefat eden Afyonkarahisar temsilcilik yürütme kurulu başkanı  Yıldırım Göbel’in ailesine odaya ve mesleğine verdiği desteklerden dolayı plaket verildi

Gecenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk şunları söyledi;

“Bildiğiniz gibi geçen sene pandemiden dolayı oda gecemizi yapamamıştık. Oysaki biz mühendisler birbirimize dokunmayı birbirimizle iletişim halinde olmayı çok severiz. Özlediğimiz bu geceyi hep beraber bu sene burada yapacağız.

Ülkemizin ve biz mühendislerin her sene sorunları azalması gerikirken tam tersine katlanarak artmaktadır. Çok uzun süredir iktidarda olanlar halk yerine rantı seçmişlerdir. Her aldıkları karar ülkemizi hem demokrasi hem insan hakları hem de ekonomik olarak geriye götürmüştür. Algılarla ülkeyi yönetmeye çalışmaktadırlar. Ülkenin bunca sorunları varken iktidar inatla kanal İstanbul projesiyle uğraşmaktadırlar. Bilimsel verilerden uzak bu projeye harcanacak paralarla ülkemiz sanayii teşvik edilebilir ülkemizin ham madde problemleri çözülebilir ülkenin büyük problemi olan işsizlik özellikle genç işsizlik azaltılabilir.

31 Temmuz 2012 tarihinde TMMOB ile Sosyal güvenlik kurumu arasında yapılan protokol ile Mühendis Asgari ücreti uygulanmaya başlanmıştı ancak Haziran 2017’ de sosyal güvenlik kurumu tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Bu protokolün tekrar yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kamuda ve özellikle özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın ve emeklilerimizin özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz.

Bildiğiniz gibi şehrimizde yapılmak istenen termik santrale karşı açtığımız davalar kazanılmıştır. Her ihtimale karşı Alpu ovasında kurulması düşünülen termik santrale karşı davaları kazansakta tedirginliğimiz devam etmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi olarak bölgemizde her yıl yaklaşık 20000 asansör kontrolü yapıyoruz. Eskişehir merkez ve ilçeleri Kütahya merkez ve ilçeleri Bozüyük,  Afyon ilimizin ilçeleri olmak üzeri geniş bir alanda halkın can güvenliği için kamusal denetimlerimizi yapıyoruz. Her yıl yaptığımız bu kontrollerde bölgemizdeki asansörlerin %100 kontrollerini tamamladık. Buradan odamızda çalışan bütün  mühendis ve büro porseneli arkadaşlara huzurunuzda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.Ayrıca yönetim kurulumuzun odamızın işlevselliğinde çok emeği vardır. Bu özverili çalışmadan dolayı Yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Bu işleri amatörce yapan biz yönetim kurulumuz yanında olan ailelerimizede bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Burada sözlerime söz verirken herkesin yeni yılını kutlar yeni yılın ülkemize milletimize huzur güven ve sağlık getirmesi dileğiyle etkinliğe katılan bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyerek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

YUNUS YENER’İN KONUŞMASI

Daha sonra söz alan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ise şunları söyledi;  

 68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 120 bine ulaşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim bürosu, yüzlerce işyeri temsilciliği, eğitim merkezimiz ve ülke çapında yaygın eğitim merkezleri, 6 uygulamalı eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 788 çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları,ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. Eğitim programlarının üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarını da sürekli olarak geliştiriyoruz.

Meslek alanlarımızda yola çıkarak ülke sorunları konusunda söz söylüyoruz dedik ve pandeminin başlarında sektör dernekleri ve bilim insanları ile İTK’yı oluşturduk. Kapalı alanlarda özellikle kamusal ve toplu bulunulan mekanlarda bulaş riskinin enaza indirilmesi için öneriler sunduk, metinler ürettik. İTK, uluslararası kuruluşların bu konudaki çalışmalarına da katkıda bulundu. Ülkedeki mühendislik seviyesinin en azından mekanik tesisat alanında dünyadan hiç de aşağı kalır değil hatta üst seviyelerde olduğunu gördük.

Bu kurulda meslektaş ve dostlarımızla beraber çalıştığım için çok mutluyum.

Bileşke bilginin ortaya çıkması, bilginin ortaklaşması için yapıyoruz tüm etkinliklerimizi. Yayınlar en önemli faaliyetlerimizdendir ve akademik dergilerimiz bu dönemde ulusal ve uluslararası indekslerde daha fazla taranmaya başlanmıştır ve artık talep gören yayınlar arasında yer almaktadır. Ayrıca Mühendis ve Makine Güncel dergimizde içerik olarak zenginleşmiş, diğer dergilerimiz gibi periyodunda yayınlanmaktadır. Başta editör arkadaşlarımız olmak üzere tüm yayın kurullarına, yayın sekreterimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

 

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır. Saldırı sadece kurumlara değil aynı zamanda mesleğe ve uzmanlığadır.

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün,sanayi sizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mesleğimizin değersizleştirilmesinin, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız.

Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla karşı karşıyayız. Corona salgınının yönetilmemesinden, Türk Lirasının değersizleştirilmesinden, yüzyüze eğitimde okulların taze hava ihtiyacının karşılanmamasına, her alandaki hayat pahalılığı,konut fiyatları ve kiraların aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliğine kadar bir dizi sorunla karşı karşıyayız.

Çok zor bir dönemde yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe her gün çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz.

Pandemiyi kendisi için lütuf, muhalifler için baskı aracı ve yandaş sermaye için fırsat olarak gören bir iktidarın varlığın koşullarında; ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için haklı mücadele ve dayanışmamızı geliştirmemiz gerekiyor.

Geleceğimizi elde etmek için demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, kamu/toplum yararının, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi; bugünlerde Mecliste görüşülmekte ve dile getirdiğimiz bütün olumsuzlukları vergi adaletsizlikleriyle, yandaş sermayeye yapılacak aktarımlarla, dövize endeksli iç ve dış borç faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıracak özelliktedir.

Bu nedenle TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bütçe görüşmeleri süresince “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası yapıyoruz.

Ben, içinde bulunduğumuz ve giderek çok daha kötüleşecek olan koşullara karşı gerek bu kampanyaya katılım, gerekse son günlerde artan halk tepkileriyle buluşmamızın önemine işaret etmek istiyorum.

Böyle zor zamanlarda bile şahsi menfaat, siyasi ikbal için buraları basamak aracı olarak kullanmak isteyenler de olabilmektedir. Bu şartlar altında Oda'ya TMMOB'ye sahip çıkmak, daha da önem kazanmaktadır.

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”