AHPADİ Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a verilmesini eleştirdi.

Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı


Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Dönem Sözcüsü Avukat Mehmet Ektaş, Cemal Kaşıkçı davasının Türkiye’den alınıp Suudi Arabistan’a devri hakkında basın açıklaması yaptı.
Av. Mehmet Ektaş, Suudi Arabistan rejime karşı olan ve 2017’de ABD’ye göçen Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve TCK’nın sekizinci maddesinde; “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilen kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.” Hükmününün yer aldığını dile getirdi. Ektaş, “Bu madde gereğince yargılamanın Türkiye’de suçun işlenmiş olduğu İstanbul’da yapılması Milli Egemenlik hakkının bir gereğiydi.” dedi.  AHPADİ sözcüsü Ektaş, Kanunlar gereği Cumhuriyet savcılarının soruşturma başlatması ile beraber olaydan sonra Suudi Arabistan’a kaçan yirmi altı sanık hakkında dava açtıklarını ve bu dosyanın Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak Suudi Arabistan’a devredildiğini söyledi. Ektaş, ”Türkiye’de işlenen bir suç ile ilgili yargılama yetkisinin hangi saikle olursa olsun başka bir ülkeye devredilmesi Anayasa’nın 6’ncı TCK’nın 8’inci maddelerine aykırıdır, egemenlik hakkının açıkça ihlalidir.” dedi.
ÜLKE EGEMENLİĞİNE YÖNELİK BİR SUÇ
Ektaş, Kaşıkçı davasının sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir mesele olmadığını, insan haklarına ve başka bir ülkenin egemenliğine yönelik işlenmiş bir suç olmasından dolayı uluslararası bir mesele olduğunu ifade etti. Kaşıkcı yargılamasının devrinin, suçluya, kendisini yargılama ve kendi hakkında karar verme demek olduğunu söyleyen Ektaş, “Suçu işleyen kişinin Suudi Arabistan veliaht prensi olduğu dikkate alındığında, Suudi Arabistan mahkemelerinin yapacağı yargılamanın adil, tarafsız ve bağımsız olmayacağı da aşikardır.” diye konuştu.
Avukat Ektaş, iktidar sahiplerinden yargıyı içine düştüğü karanlık durumdan çıkarmalarını beklerken, yaşanan bu olayın bir kez daha umutlarını kırdığını belirtti. Ektaş, “Bu olay, bir kez daha acil bir yargı reformuna ve yargının yürütmenin vesayetinden kurtarılmasına ihtiyaç olduğunu göstermiştir.” şeklinde konuştu.