İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, HDP’nin, “açlık ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılması” amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi görüşmelerinde,  Ülkemizdeki ekonomik sorunların, kişi başı gelirin %40, %50 azalmasından dolayı çok daha ciddi boyutlara ulaştığının altını çizdi.

              Türk milletinin feraseti, sağduyusu, vatanperverliği olmasa, yoksulluğun ve işsizliğin yağmalar yaptıracak seviyeye geldiğini ve hükûmetin insanları sabırla sınamaktan acilen  vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Kabukcuoğlu, “ "Ocak ayında asgari ücret belirlenecek, o vakitler vergi alınmayacak, fiyatlar arttırılacak, asgari ücret arttırılacaktır." diye söz vermek bir yana, bugün derhâl asgari ücret arttırılmalı ve insanlar bu yoksulluktan, bu çaresizlikten kurtarılmalıdırlar. Yoksulluk sınırının 10 bin lira olduğu bir zamanda, asgari ücretin 2.825 lira olması hiç kabul edilir bir şey değildir. Günümüzde 10 bin lira dahi 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaktan son derece uzaktır. Hükûmetin, garantili yollara, tüp geçitlere, köprülere, şehir hastanelerine taksit bulmakta yarattığı finansal ustalığı vatandaşlarının geçimi için de yaratması gereklidir.

Vatandaşlarımız Asgari Ücrete Mahkûm Edilmemeli

              Batı ülkelerinde binde 4 ile %19 arasında değişmekte olan asgari ücretli sayısının, ülkemizde tüm ücretlilerin %43'ünü oluşturduğunu ve Türkiye’de asgari ücretin hükümet tarafından ortalama ücret haline getirildiğine dikkat çeken İYİ Partili Kabukcuoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “ Asgari ücret tarifi gereği işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi asgari giderlerini sağlayacak ve bunu belirlerken de din, dil, mezhep, ırk gibi hiçbir ayrıma gidilmeden hesap edilmesi gereken bir değerdir, Bir ülkenin insanlarını asgari ücrete mahkûm etmesi, o da bir yana yükselen fiyatlar ve dibe vuran satın alma gücüyle asgari ücretin işe yaramaz hâle gelmesi, hükûmetin çok büyük bir kusurudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milletinin yoksulluk ve açlığını araştırması elzemdir.”

              TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen önerge, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin hayır oylarıyla reddedildi.