Hammadde seçimi çok önemlidir ve bu malzemeleri İran'dan satın almak birçok noktaya dikkat etmeyi gerektirir ve tedarikçi firma seçiminde dikkatli olunmalıdır. İran'dan Türkiye'ye hammadde ithal etme riskini en aza indirebilmeniz için hammadde satın alırken dikkat etmeniz gereken birçok nokta vardır.Genel olarak İran'dan hammadde satın alma adımları şu iki bölümü içerir:

•             Mal ithalatı, ticaret ve yazışma aşamasının ilk bölümü

•             Mal ithalatı, malların gümrük işlemleri adımlarının ikinci kısmı

Aşağıda, bu vakaların her birini ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Birinci bölüm, mal ithalatı, ticaret ve yazışma aşamasıdır.

Polimerik ve kimyasal malzeme ithalatının ilk aşamasının bir parçası olan bu kısım, başarılı olmak için birçok adım atmanız ve birçok noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak, bu adım aşağıdaki eylemleri içerir.

•             Fiyat talep mektupları

•             Katalog talebi ve satıcı bilgileri ve profili

•             Pazarlık fiyatları ve indirimler alın

•             Siparişi tamamlayın

•             Proforma elde etme

•             Uluslararası ödeme

•             Belgesel kredi seçin

•             Zorunlu denetim ve standardizasyon için koordinasyon

•             Uluslararası taşımacılığın koordinasyonu

Aşağıda, bu adımların her biri hakkında daha fazla konuşacağız ve hizmetinizin her adımı hakkında eksiksiz bilgi sağlayacağız.

Fiyat talep mektupları:

Profesyonel iş mektupları yazmak, İngilizce ve iş dünyasında akıcı bir profesyonel tarafından mektupları beslemek anlamına gelir. Fiyat talep etmek için alıcının tam olarak hangi ürüne ve hangi teknik özelliklerde ihtiyacı olduğunu bilmesi ve bunu satıcıya duyurması ve fiyat duyurusu talep etmesi daha iyidir. Her sınıfın ve işletmenin kendi özel dili vardır. Yazar, doğru, uzman ve profesyonel kelimeleri kullanmak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

D-4

Katalog ve satıcı bilgilerini ve profilini isteyin:

Firmaların çoğu zaman karşı tarafı veya ürünün kalitesini değerlendirmek için bilgi alması ve incelemesi gerekir.Bu tür bilgiler, ürünün ve firmanın pazarlanması ve analizi için katalog, broşür ve diğer gerekli araçlardan edinilebilir.

Pazarlık fiyatı ve indirim kazanın:

Fiyat ve diğer koşulların açıklanmasından sonra taraflar, alıcı ve satıcının fiyat konusunda temel ve sürekli endişelerinden biri olan proforma belgede mutabık kalınan noktalara kesinlik kazandırır. Alıcının fiyatı düşürmeye çalışması, satıcının fiyatı artırmaya çalışması doğaldır.Fiyat konusunda pazarlıkta önemli olan nokta, ürünün tam kalitesi ve özellikleri belirlenmeden konuşulmamalıdır. Bu tür mektuplarda, indirim talebine bir sebep, argüman ve analiz eşlik etmesi daha iyidir.

Siparişi sonlandır:

Alıcının incelemesi ve işlemin ilk şartlarının kesinleşmesinin ardından satıcı proforma fatura düzenleyecek ve büyük ihtimalle taraflar arasında bir satış sözleşmesi imzalanacaktır.

proforma elde etme:

Performa'da aşağıdaki koşullar belirlenmeli ve belirtilmelidir:

•             Firmanın numarası ve ihraç tarihi ve geçerlilik tarihi

•             Satıcının tam adı ve adresi

•             Alıcının tam adı ve adresi

•             Kalite, miktar, boyutlar, net ve brüt ağırlık ile birlikte gümrük tarife numarasının belirtildiği malların konusu ve tam özellikleri

•             Birim fiyat, paketleme maliyeti ve nakliye maliyeti için para birimi türünü ayrı ayrı belirterek Perferma tutarı

•             Incoterms kurallarına göre alıcı ve satıcı arasındaki görev ve sorumluluklar ayrımı?

•             Yükleme ve boşaltma limanlarında veya yerlerinde açıklanan şekilde malların nihai menşei ve varış yeri

•             Mal taşıma araçları

•             Mallar için ödeme koşulları?

•             Üretildiği ülke (MENŞE ÜLKE)

Uluslararası ödeme:

Taraflarca kararlaştırılan ödeme yöntemlerinin koordinasyonu, seçimi ve uygulanması işin temel adımlarından biridir ve bu bölümde önemli olan nokta para ve mal transferlerinin sırasıdır. Başka bir deyişle, parayı önce alıcı mı yoksa malın satıcısı mı transfer eder? İran bankalarının yaptırım koşulları nedeniyle, yabancı satıcılar genellikle malları göndermeden önce İranlı tüccarlarla tam ödeme konusunda anlaşırlar.

Belge kredisi seçin:

Akreditif, alıcının bankası tarafından satıcının bankasına verilen bir yükümlülüktür. Uluslararası ticarette, bir ülkeden bir alıcı ve başka bir ülkeden bir satıcı işlem yaptığında vesikalık kredi çok önemli hale gelir.

Ödeme türünü seçin:

Malları parayla takas etme tartışmasında, iş sürecine dahil olan taraflar her zaman en iyi ve en güvenli yöntemi kullanmaya çalışırlar. Uluslararası ticarette mallarla para alışverişi için doğru prosedürü seçmek, para ve mal transferinin sorunları ve karmaşıklığı nedeniyle iki kat önemlidir. Ülkeler arasındaki mesafeler ve ülkeler arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkiler, ulaşım sorunları, kur farklılıkları ve buna bağlı olarak kur değişimleri ve kur dalgalanmaları ile para transfer kanallarının kullanılması gibi faktörler ihracatçıların ve ithalatçıların bu konuya daha fazla dikkat etmelerine neden olmuştur. Bilimsel bir bakış açısıyla ödeme yöntemleri, tarafların rollerine göre aşağıdaki dört genel kategoriye ayrılır:

•             Banka ve havale transferleri

•             Banka çekleriyle ödeme

•             Belgelerin alınması

•             Kredi

Bu adımı gerçekleştirmek için aracılık yapan firmalara başvurmanızı ve polimer ve kimyasal malzemelerinizi daha güvenle satın almanızı öneririz. Polimerik malzemelerin ihracatı alanında hizmet veren birçok firma bulunmaktadır ve bu saygın firmalardan biri de tüm bu adımların sorumluluğunu almak için bu firmaya başvurabileceğiniz Petrobon firmasıdır.

Zorunlu denetim ve standardizasyon için koordinasyon:

Denetim veya hizmetin uluslararası ticarette birçok kullanımı vardır. Çeşitli hizmetler sunan bağımsız denetim şirketlerinde, genellikle alıcının çıkarlarının bir temsilcisi veya koruyucusu olarak, malları farklı alanlarda denetler ve kontrol eder.

Sevkıyat öncesi muayene

Alıcının satıcının belge ve yükümlülüklerine uymasını sağlamak için yapılır. Bu tür denetim 4 alanda gerçekleştirilir: miktar, kalite, paketleme ve yükleme.

Üretim sırasında muayene

Genellikle üretim süreci veya hammaddesi önemli olan mallar için yapılır. Alıcı, üründe kullanılan malzeme veya parçalardan tam olarak üretim süreci ile haberdar olmak ister.

Fiyat onay denetimi

 Genellikle finansal kurumların talebi üzerine yapılır. Finansman bankalarına sahip şirketler, başvuru sahibinin ucuz devlet para birimini düşük faizli kredilerle kötüye kullanmasını önlemek için fiyat alıcılarını veya başvuru sahiplerini fiyat incelemeleri yapmaya zorlar. Muayene şirketi, fazla beyanı önlemek için, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve bankanın talimatlarına göre malın fiyatını denetler.

Zorunlu standart muayene

 Standard denetimi bazı mallar için zorunludur. Ürün standard zorunlu olması durumunda, ithalatçının Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Kurumundan standarda uygunluk belgesi alması gerekmektedir. İthalatçı, söz konusu lisansı almak için malları varış yerinde muayene edebilir veya test edebilir.

Uluslararası taşımacılık koordinasyonu:

Ödeme yöntemini koordine ettikten sonra, malları taşıma ve taşıma zamanı seçilen kurala (Incoterms) göre nakliye sorumluluğu satıcıya veya alıcıya ait olabilir. Ancak her halükarda satıcı malı nakliye şirketine teslim eder ve nakliye şirketinden bir konşimento veya irsaliye alır. Bir sonraki adımda satıcı, konşimento veya irsaliyeyi banka akreditif veya posta şirketi (peşin veya vadeli satın alma) aracılığıyla alıcıya gönderir.

Nakliye şirketinin tanıtımı:

İşlem yöntemine veya kuralına göre - nakliye olduğu varsayılırsa, şirketin seçimi ve ödeme alıcının sorumluluğundadır. Kargo firması ile koordinasyon sağlandıktan ve kargo sözleşmesi yapıldıktan sonra, alıcı firmayı ve kargo süresini satıcıya bildirmelidir. Unutulmamalıdır ki FAS FCA, EXW ve FOB kurallarında nakliye ve koordinasyon alıcıya aittir.

Ticaret kartınız varsa malların alıcısını, alıcının adını belirlemek ve aksi takdirde Ticaret kartınız  kıralamak zorundasınız

Her halükarda, gümrükleme sürecinde malın en az zorlukla ve mümkün olan en hızlı sürede gümrükten çekilebilmesi için ürünler taşınmasından önce ürünlerin kimin adına taşınacağına karar verilmelidir.

Mal ithal etme adımlarının ikinci kısmı, malların gümrüklenmesi:

Türkiye'ye polimerik ve kimyasal hammadde ithalatının ikinci kısmı aşağıdakileri içermektedir:

•             Sipariş kaydı

•             Gerekli izinleri alın

•             Satıcıdan orijinal nakliye belgelerini alın

•             Malların gümrüğe gelişini takip edin ve bir giriş bildirimi alın

•             Bildiri turu

•             Gümrük vergilerinin ve gümrükten çekmeyle ilgili diğer masrafların ödenmesi

•             Gümrüklemeden sonra malların depoya taşınması

ve sonunda:

İthal edilen malların gümrük takibi şunları içerir:

1.     Tarife uyuşmazlıkları ve değer farkları için tarife ve kıymet dairelerinde evrak takibi

2.     Tarifenin (Mucit) İran gümrük tarife dairesinde yazılı olarak belirlenmesi

3.     Malların ihracat değerinin İran gümrüklerinin değerine kaydedilmesi

4.     İthalat ve ihracat izinlerinin takibi ve alınması, mal ithalatında ihtilaflar ve gümrük yasakları, ithalat ve ihracat bürolarında

5.     Gümrük Uyuşmazlık Çözüm Komisyonuna katılın ve nihai sonucu alın

6.     Temyiz Komisyonuna Katılın

Hammadde seçiminde belirtilen tüm maddeler dikkate alınmalıdır. Saygın şirketler tüm bu gereksinimlere uymaya çalışır. Aşağıda en önemli polimerik malzemelerden biri olan polipropileni inceleyeceğiz ve bu malzemelerin İran'daki üreticilerini tanıtacağız.

PP – Polipropilen Hammadde Üreticileri

Poli propilenler dünya genelinde farklı ülkeler tarafından üretilmektedirler, size İranda üretilen polipro pilenleri en hızlı zamanda teslim, en yüksek kalitede ve en makul fiyata sunmayı hedefleyerek aşağıdaki İran petrokimya tesislerinden hammaddenizi tedarik ediyoruz:

  • Marun Petrokimya Şirketi
  • Regal Petrokimya Şirketi
  • Polinar Petrokimya Şirketi
  • Shazand Petrokimya Şirketi
  • Navid Zar Petrokimya Şirketi

Hammadde seçiminde belirtilen tüm maddeler dikkate alınmalıdır. Saygın şirketler tüm bu gereksinimlere uymaya çalışır. Aşağıda en önemli polimerik malzemelerden biri olan polipropileni inceleyeceğiz ve bu malzemelerin İran'daki üreticilerini tanıtacağız.