Afro Dalga Saçları: Doğal Güzelliğin İfadesi Afro Dalga Saçları: Doğal Güzelliğin İfadesi

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi adına konuşan yönetim kurulu başkanı Hasan Atak, son dönemlerde artan enflasyon ile yaşanan ekonomik gelişmelerin, başta işçiler olmak üzere her sabit gelirlinin tamamını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Enflasyona karşı ücretlilere yönelik yapılan ve yapıldığı söylenen çalışmaların yetersiz kaldığını ifade eden Atak; “Alım gücümüz her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Son 10 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalmaya başlamıştır. Ücretlerimize enflasyon oranında yapılan artışlar zam değildir. Enflasyon oranında maaş artışı dünyanın her yerinde sıfır maaş zammı demektir. Yaşanan gerçek enflasyonun TÜİK resmi verileri ile yarı yarıya düşük gösterildiği Türkiye’de ise milyonlarca bordrolunun cebinden almak, alın terinin karşılığını vermek yerine sofrasındaki ekmeği daha da küçültmektir. Çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyon ile örtüşmeyen verilere göre yapılan bu artışların emekçilere hiçbir faydası olmadığı gibi yaşanılan gelir kaybını gidermeye alım gücünü arttırmaya yetmemiştir.” şeklinde konuştu.

Bu durumu telafi etmek amacıyla Toplu Sözleşme görüşmelerinde emekçilere verilen maaş artışlarının son yapılan zamlar ve vergi düzenlemeleri ile bir çırpıda eridiğini söyleyen Atak, artık her ay işçinin emekçinin maaşının eline geçmeden yüksek enflasyon karşısında eriyip bittiğini ifade etti.

Göstermelik Zam İstemiyoruz

Raflardaki ürün fiyatları sürekli artarken, dolar almış başını giderken işçiler olarak yaramıza merhem olmayacak göstermelik zamlar istemediklerinin altını çizen Atak, maaş artışının alım gücünü yükseltmediği bir noktada buna zam denilemeyeceğini belirtti.  Atak sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye ve finans sektörü pay alıyor, gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. Türkiye ekonomisi sözde büyüyor fakat işçiler büyümüyor.”

Ücretliler üzerindeki gelir vergisine de değinen Atak, bu durumun enflasyon artışları, vergiler ve zamlar ile iyiden iyiye kendisini gösterdiğini belirterek; “Mevcut durumdaki gelir vergisi tarifesinde, dilim tavan-tabanlarında veya vergi oranlarında ek bütçeye paralel artış acilen yapılmalıdır. Gelir vergilerindeki artış enflasyonla birlikte oransal olarak artarak zaten ağır olan vergi yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. Bu sorun mutlaka çözülmelidir.” dedi.

Atak, Hava Kuvvetleri envanterinde tüm uçakları tamir eden teknikeri, teknisyeni mühendisi ile 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Hava İkmal) işçileri olarak sözleşmelere göre zam almış olmalarına rağmen verilen zam oranlarının değersizleşmesi, açıklanan resmi enflasyon rakamlarının reel olarak gerçeği yansıtmamasının her geçen gün telafisi mümkün olmayacak mağduriyetler yaşattığını söyledi.   

Türk Harb-İş Sendikası olarak hükümete çağrıda bulunduklarını söyleyen Atak; İvedilikle işçi maaşlarını gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı artışı yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz. Tüm ücretlilerden vergi alınmaması veya yüzde 10-15 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Biz, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Kıdem Tazminatının hak ettiği değere ulaştırılmasını istiyoruz. ‘İşçimizi, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünün gerçekleşmesini istiyoruz.” dedi.