İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olan ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanı iş güvenliği uzmanlığıdır. İşyeri uzmanlığının A B ve C sınıfı belgesi alması için uygun olması gereken şartları bulunur. İşyeri uzmanlığı hizmeti (İş güvenliği uzmanı) iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Bununla birlikte çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için eğitim verir.

İş güvenliği uzmanı olmak için üniversitelerin mimarlık ya da fen ve mühendislik fakültelerinden mezun olmak gereklidir. Eğer kişi bu fakültelerin herhangi birinden mezun ise, iş güvenliği uzmanlığı için hazırlanmış olan eğitim programlarına katılabilir.İş güvenliği kurumları ile iletişime geçerek eğitim programına dahil olabilir ve işyeri uzmanı olarak görev alabilirsiniz.

İşyeri hekimi hizmeti

İşyeri hekimi hizmeti, belirli bir çalışan sayısına sahip işletmelerde işin tehlike sınıfına yönelik olarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile birlikte yürütülen bir hizmettir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak, işyeri hekiminin öncelikli görevidir. Aynı zamandaişyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

Diğer sağlık personeli hizmeti

Diğer sağlık personeli hizmeti OSGB bünyesinde çalışan bir personel olarak, işletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde önemli görevler yürütmektedir.İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, alınan verileri toplar ve gerekli kayıtları tutar. İşyeri uzmanlığı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlerine ilişkin eğitim alarak sizde detayları öğrenebilir ve bu alanda faaliyet gösterebilirsiniz.