Kanal 26 30. Yaşını kutluyor. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle; “Eskişehir, ilk çağdan bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış; barışın, kardeşliğin, huzurun sembolü haline gelmiş, kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkmış, bununla beraber demokrasiyi, özgürlüğü ve birlikte yaşama kültürünü özümsemiş nadir şehirlerden bir tanesidir.

İşte, 26 Kasım 1992 tarihinde yayın hayatına başlayan Kanal 26, bu şiarla yola çıkmış, çizgisinden hiç sapmadan ve tüm zorlu koşullara göğüs gererek bugünlere her adımında güçlenerek ulaşmıştır. 

Şunu gururla ifade etmek gerekir ki: Eskişehir’de yayın ilkelerini açıklayan ve ilk yayın hayatına başlayan televizyonu Kanal 26 yayın ilkelerine hep sadık kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bir medya kurumunu başarılı kılan, kazandığı itibar ve güvendir. Bunun için her şeyden önce yayın ilkelerini eksiksiz uygulaması, doğru haber vermesi ve objektif yayıncılık yapması şarttır. Kanal 26’nın başarısının temelinde de bu duyarlılık yatmaktadır.

Diğer taraftan Kanal 26’ya göre, yayınlar içerisinde yapılan yorumlarda farklılık olması bir zenginliktir. Bu noktada yorumlar elbette sübjektiftir ve serbest olmalıdır, ancak bu serbestliğin belli sınırları vardır. Kampanya şeklinde, takıntılı, önyargılı ve nefret dilini kullanan görüşler, medya mecrasının imajına da yorum sahibine de zarar verir. İşte bizler, asla bundan yana olmadık, olmayacağız da. Adil ve bağımsız televizyonculuk yapma gayretimiz, önümüze çıkabilecek muhtemel zorluklara rağmen hiç bitmeyecek. Bilinmelidir ki her zorluk, Kanal 26’yı daha da güçlendirmektedir. Bizler, adaletli ve vicdani ölçülerle evrensel standartlara uymaya söz verdik ve bu sözü, kamuoyuna karşı var olan sorumluluğumuzu her an hatırlayarak tutmaya devam ediyor ve edeceğiz.

Tüm bunların yanında, bir medya kurumunu itibarlı kılan önemli hususlardan biri de ekonomik bağımsızlığıdır. Şunu da üzülerek söylemek zorundayız: Bugün maalesef medyada ekonomik bağımsızlığı olan kurum sayısı oldukça azaldı. Bu kabul edilemez vaziyet, elbette mesleğimize de zarar veriyor. İşte Kanal 26, bu hastalıklı anlayışla da mücadele ediyor.

Eskişehir değişiyor. Türkiye değişiyor. Dünya değişiyor. İnsanlık değişiyor. Dijital dönüşüm büyük bir ivme kazanmış durumda. Toplumu bilgilendirme, iyiye ve güzele yönlendirme görevi olan bizlerin, bu değişimi daha iyi anlamak zorunda olduğumuz su götürmez bir gerçek. Eski kavramlarla değil, daha zengin ve daha çeşitli görüşlerle toplum karşısına çıkma anlamında var gücümüzle çalışıyor, tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Dijital çağa da ayak uyduruyor, sürekli bir yenilenme gayreti içerisine giriyor, televizyonumuzu hep taze ve diri tutuyoruz.

Kanal 26’nın yayın ilkelerinden biri de: Türk Bayrağı’mız ve İstiklal Marşı’mız olmak üzere Cumhuriyetimizin temel değerlerine hep sahip çıkmaktır. Biliyoruz ki bu değerlerin yaşaması, hepimizin güvencesidir. Dahası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni örnek alan mazlum milletlerin de güvencesi ve umut kaynağıdır.

Bize göre medya, siyaset yapmamalıdır. Siyasetin önünü açmalıdır. Eskişehir ve Türkiye’nin gerçek gündemine sahip çıkmalıdır. Her fikrin serbestçe tartışıldığı bir platform olmalıdır.

Başta da belirttiğimiz üzere, medya, bir meslektir. Ve bu meslek, yüksek kamu sorumluluğu nedeniyle, çalışanlar için de sahip ve yöneticileri için de oldukça çileli ve meşakkatli bir iştir. Fakat dürüst bir biçimde icra edildiğinde ise dünyanın en haysiyetli mesleğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, objektif yayıncılığa bağlı, herkesi anlamaya ve herkesin sesini duyurmaya gayret gösteren Kanal 26, 1992’den bu yana Eskişehir ve bölgesinde zirveye çıkardığı yayıncılık bayrağını, gelecekte de zirvede tutacağına söz vermiştir.

Bir Eskişehir markası kanal 26”