Türk- İş üyeleri, “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili açıklama yaptı. 

Türk- İş üyeleri, kamuoyunda “Kiralık işçi” olarak bilinen “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili imza kampanyası başlatarak  Espark önünde bir araya geldi. Grup adına konuşma yapan Türk- İş Eskişehir İl Temsilcisi Necat Kılıç, 12 Şubat’ta yaptıkları basın toplantısında başta Türk- İş Genel yönetimi, bağlı sendikalar ve şube başkanları olarak, müzakere yoluyla düzenlemenin sakıncalarını anlatmaya çalıştıklarını belirterek, olmazsa daha insani ve faydalı düzenlemeler yapılması için eylemsel faaliyetlere geçeceklerini açıkladıklarını anlattı.

 SAKINCALARI ANLATMAMIZA RAĞMEN KOMİSYONDAN GEÇTİ

Kılıç, bu kapsamda aynı gün Cumhurbaşkanı’na, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na, TBMM 26. Dönem Parti Grup Başkan Vekillerine ve eski işçi ve memur sendika kökenli milletvekillerine tasarı hakkında sakıncalarını içeren dosya sunduklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Tasarı hakkında sakıncalarımızı içeren dosya verilmiş, müsteşar bakan yardımcılarıyla da hem genel yönetimdeki hem de uzmanlarımız tarafından yüz yüze görüşülerek sakıncalar anlatılmasına rağmen, tasarı ilgili komisyondan geçirilerek 21 Mart’ta görüşülmek üzere meclise arz edilmiştir.”

KAMPANYA CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Kılıç, bunun üzerine 24 Şubat’ta 1000 kişilik bir katılımla Bursa’da bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi. Espark önünde açtıklarıyla stand ile beraber Türkiye’nin 81 ilinde imza kampanyası başlattıkları bilgisi veren Kılıç, kampanyalarının Cuma gününe kadar süreceğini aktararak, “Toplanacak imzaları AKP İl Başkanlıklarına teslim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 12 Şubat günü yaptığımız basın açıklamasında da belirttiğimiz düzenlemeyi bir daha hatırlatmak istiyorum. 8 Şubat 2016’da Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa tasarısı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu kanunlarında yapılmak istenen değişiklikleri içeriyor ” dedi.

TASARI ÇIKARSA İŞÇİ HAKLARINDAN MAHRUM KALACAK

Tasarının içeriğiyle ilgili bilgi veren Kılıç, şöyle devam etti: “Önemle karşı durduğumuz, 1 ile 10 kişi çalıştıran işyerleri,  bütün çalışanlarını kiralık işçi olarak çalıştırabilir hale getirmesi, daha çok işçi çalıştıran işletmelerin yüzde 25’i kadarının kiralık işçi statüsünde çalıştırabilecek olması… Tasarı böyle çıkarsa bugün çalışanların 10 milyona yakını kiralık işçi sözleşmesiyle çalıştırabilecek işveren, işçiyi istediği koşullarda yasal güvenceden yoksun, emsal işçilerden farklı koşullarda fazla mesai ücreti, haftalık mesai ücreti, hafta tatili haklarını kullandırmadan çalıştırabilecek. Kıdem tazminatı zaten olmayacak. Emeklilik hakkı Allah’a kalacak. Böyle bir düzenlemeye asla diyoruz.”