CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Gaye Usluer, Türk-İş Eskişehir Şube Başkanı Nejat Kılıç ve Türk-İş'e bağlı sendikaların Eskişehir Şube Başkanları ile birlikte; kölelik yasası olarak da adlandırılan ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasını engellemek için başlatılan kampanyayı halka anlattı ve vatandaşlardan kampanyaya destek istedi. Emekçiler için birçok sakıncası olan bu tasarının yasalaşmaması için hem sokaklarda hem de TBMM'de mücadele edeceklerinin sözünü veren Milletvekili Usluer şu ifadeleri kullandı:

 

"Özel istihdam bürolarından işçi kiralanmasını düzenleyen ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda kabul edilmesiyle beraber “kiralık işçi” ve “esnek çalışma” uygulamasının önü açılmıştır.

Özel İstihdam Büroları ile birlikte artık emekçilerin fiilen iş güvenceleri kalmamaktadır. Bu kanun ile firmalar çalışanlarını özel istihdam bürolarından kiralamaya başlayabilecek, kadrolu istihdam önemli oranda azalacak, part time işler, geçici işler ve evden çalışma yaygınlaşacaktır.

 

Özellikle “kadın istihdamının artırılması için olmazsa olmaz kurumlar” olarak sunulan Özel İstihdam Büroları, kadınların  ‘iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılmasına’ hizmet edeceği gerekçesi gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Halbuki zaten ev işi yapma, annelik yapma gibi geleneksel toplumsal rolleri sebebiyle iş hayatında tutunmada zorluklar yaşayan kadınlar ‘iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması’ gibi ataerkil bir kavram ve uygulamayla tamamen toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmak istenmektedir. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasından kasıt; doğurganlığı teşvik edici ve kadınların evden çalışmalarını ya da yarım gün çalışıp, yarım gün çocuk bakmalarını destekleyici anlayış ile kadınların iş hayatı içinde yer almalarının ve kariyer yapmalarının önüne engeller koymaktır.

Türkiye’de iş hayatındaki kadınların azımsanamaz bir kısmı sigortasız ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. Bugün, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, kadın emeğinin işgücüne katılım oranı en düşük ülke Türkiye’dir. Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için erkeklerde %65.2, kadınlarda ise %27.1’lik bir istihdam oranı vardır. Özetle, hali hazırda, kadınların hem sosyal hakları erkeklere nazaran çok daha az hem de işgücüne katılma oranları çok düşüktür.

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması bahanesiyle yapılan bu değişiklikle bu oran daha da düşecektir. Geçici ve esnek çalışma getirecek Özel İstihdam Büroları’nın, yeni bir istihdam alanı yaratamamakla beraber kadınlara istihdam sağlayamayacağı aksine kadınları tamamen eve hapsedeceği, kadınların ellerindeki işleri de alacağı aleni bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle Özel İstihdam Büroları’nın kadınlara istihdam sağlayacağı bahanesi sadece lafta kalacaktır…"