Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No.lu Şube Başkanı Doç. Dr. M. Bahadır Ayas, kurum dışı yapılan atamalara tepki gösterdi. Ayas, "Son yıllarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan, teamülleri ve kurum çalışanlarının beklentilerini hiçe sayan atamalardan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de nasibini almıştır. Son yaşanan olayda ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinden devşirilen iki yüksek memur ataması ile gündem olmuştur. Kurum kültürü oturmuş ve bürokratik hafızası olan, sahasında uzmanlaşmış ve verilecek görevleri layıkıyla yapıp liyakatini gösterecek çok sayıda personeli olan ESOGÜ’ye yapılan bu dış atamaların, kuruma yıllarını vermiş ve rüştünü ispatlamış personelin gönlünü yaraladığını ve kuruma olan aidiyet duygularını zedelediğini görmekteyiz.

Toplumların gelişimi açısından büyük bir sorumluluğu üstlenen üniversitelerin; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet uygulamaları sorumlulukları bulunmaktadır. Bunların yerine getirilmesi ise büyük bir özveri ve bilinç ile çalışan personelin kurumsal yapıya katkılarına bağlıdır. Çalışanların, kurumsal yapıya katkılarının sadece emek ve iş gücü yolu ile sağlanmadığı da aşikârdır. Şüphesiz ki her çalışan uzmanlığı ölçüsünde verdiği hizmetin ötesinde, kurum hafızası ve kültürü açısından bir değerdir. Bu bakımdan kamu kurumlarına özellikle yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalarda, kurumsal hafızanın devamlılığı ve kurum kültürünün yaygınlaşması açısından, kurum içerisinden liyakate dayalı ve görevde yükselme kriterlerinin işletilmesi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki binlerce yıllık tarihi ile vücut bulmuş Türk devletinin makamları kimi şahsiyetler için birer makam ve nemalanma yerleri değil, Türk milletine hizmet etmek için yüzyıllarca tecrübe ile bina edilmiş müesseselerdir. Kurum dışı atamalar, bu müesseselerin kurumsal hafızasına ve kültürüne zarar vermektedir.

Eskişehir bir üniversite şehridir ve üniversitelerde gerçekleştirilen bu tür uygulamalar sadece üniversitelerimizi değil, tüm şehrimizi etkilemektedir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen 2 No.lu şube olarak benzeri atama yöntemlerine ilkesel olarak karşı olduğumuzun, tüm üniversite çalışanları ve Eskişehir halkı tarafından bilinmesini isteriz. Bu duyuru ile sadece Eskişehir Osmangazi Üniversitesini değil, daha önceden benzer atamaların yapıldığı Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesini de bu ve bundan sonraki atamalarda sorumlu davranmaya davet ediyoruz."