Dünya tarihine bakıldığında ulusların ve doğal olarak insanların hayatını değiştirecek türden buluşlara rastlanır. Söz konusu buluşlar; insanlığın ilerlemesini sağladığı gibi sahiplerini de meşhur etmiştir. 2020’li yılları yaşadığımız şu günlerde teknolojinin faydaları kadar birtakım riskleri ile de gündeme geldiğinden bahsetmek gerekir. İleride değerlenmesi muhtemel bir fikrin korunmadığı hallerde ortaya çok ciddi sorunlar çıkabilir.

Herhangi bir fikrin ya da buluşun korunması adına en uygun seçenek patent! Ancak, henüz bir deneyimi olmayanların aklında marka patent başvurusu nasıl yapılır sorusu bulunuyor.

Patent Nasıl Alınır?

Marka patent almak isteyenlerin önünde zorlu bir süreç bulunuyor. Bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak adına uzman bir firmadan danışmanlık hizmeti alınabilir. Bunun yanı sıra, marka sahibinin doğrudan başvuru yapması gereklidir. Türk Patent ve Marka Kurumu; başvurunun ardından söz konusu buluş ile ilgili olarak araştırma yapmaya başlar. Buluşun özelliklerine göre farklı araştırmaların yapılması söz konusudur. Onay verilme sürecinde devreye buluşun ait olduğu sektörün uzmanları girer.

Patenti alınmak istenen buluşun özellikleri son derece önemlidir. Her şeyden önce, ortada özgün bir fikir ya da icat olmalıdır. Ayrıca, bu fikrin veya buluşun ayırt edici özelliği bulunmalıdır. Bir başka deyişle, sektördeki herhangi birisinin düşünebileceği türden nitelik taşımamalıdır. Marka patent başvurusu; bu kriterler dahilinde değerlendirilir. Ardından, duruma göre marka tescil belgesi verilir. Ancak, marka patent başvurusu her zaman olumlu bir şekilde sonuçlanmaz. Bazı durumlarda söz konusu buluşun önceden yayınlandığına veya farklı buluşlarla benzerlik taşıyarak özgün olmadığına karar verilerek marka patent başvurusu reddedilir.

Marka Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka patent başvurusu için gerekli olan birtakım dosyalar vardır. Söz konusu dosyaların tam ve doğru bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu’na iletilmesi gerekir. Hatta, tüm evrakların tek bir dosya içerisinde dosyalanması önem taşır. Ayrıca, marka patent başvuru dosyası bu konuda uzman birisi tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru süreci hakkında net bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü, buluşun türüne ve patentin çeşidine göre sürecin değişkenlik göstermesi söz konusudur. Bunun yanı sıra, dosyanın yeterliliği ve niteliği de yine patent başvurusunun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağına etki eder.

Marka Patent Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Marka patent başvurusu sırasında Türk Patent ve Marka Kurumu’na birtakım evrakların sunulması bir gereklilikten ziyade zorunluluktur. Söz konusu belgeler şu şekilde özetlenebilir:

·        Patent başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

·        Buluşun ne olduğunu anlatan bir özete yer verilmelidir.

Hükümdar Bilişim ile Kurumsal Web Tasarımı Hükümdar Bilişim ile Kurumsal Web Tasarımı

·        Tarifname adı verilen ve buluşun ne olduğunu detaylı olarak anlatan belge hazırlanmalıdır.

·        Buluşa ait teknik resimler eklenmelidir.

·        Buluşun hangi kısımlarının korunma altına alınmasının istendiği belirtilmelidir.

·        Patent hakkının kime vekalet olarak verileceğini belirten vekaletname alınmalıdır. Hatta, bu belge için noter şubesine gidilmelidir.