Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi KoordinatörlüğüTarafından yayınlanan genelge tartışmalara neden oldu. 

 Genelgenin girişinde gerekçesini; “Merkezimizde personelimizin bazı kurallara riayet etmediği görüldüğünden, yazımız ekinde uyulması gereken kurallara açıklık getirilmiştir. Söz konusu kurallara tüm personelimizin titizlikle uymalarını rica ederim.” Merkezin Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin 1 sayfalık kurallar dizisini yayınlayarak, bunlara uyulmasını istedi. 

Yayınlanan geneldeki 1. Kuralda; “Merkez Müdürümüz ile görüşmeler randevulu sağlanacak olup, görüşmek isteyen personel en az 1 hafta önceden sekreterlikten randevu alacaktır.” İfadesi ise, personelin; “Personelin bir kurum müdürü ile görüşmesi için 1 hafta öncesinden randevu alınması mantıklı mı? Neden böyle bir süreye ihtiyaç duyuluyor, hiyerarşik yapıda müdür ulaşılmaz mı kılınmak isteniyor. Personel istediği zaman sorunlarını müdürle görüşemeyecek mi?” şeklinde eleştirilerine neden oldu.  

Diğer maddeleri de en az birinci madde kadar ilginç olan genelde yayınlanan diğer bazı kurallar ise şöyle: 

- Çalışanlarımızın kendi aralarında veya üniversitemiz personeli ile veya Merkezimizi
ziyaret edenler ile yüksek sesle tartışmaları, birbirlerine kötü söz söylemeleri, dedikodu yapmaları vb. hususlar kesinlikle yasaktır. Bu hususa uymayan personelimiz hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Orhun Eğitim Kurumları 8’inci yılını kutluyor Orhun Eğitim Kurumları 8’inci yılını kutluyor

- Merkezimizin haftanın yedi günü açık olması ve merkezimizde İl Valiliğimiz,
Üniversitemiz, Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinlikler yapması
nedenleri ile zorunlu olarak yapılan fazla süreli çalışma ve fazla çalışma hususlarında
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nın 19.08.2022 tarih ve 355717 sayılı
yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır. 4857 sayılı İş kanununa göre Merkezimiz
personel birimince form işlemleri yapılan ve sisteme girilen çalışma saatleri PERTAH
sisteminden fazla çalışma karşılığı izin olarak kullandırılacaktır.

- Sürekli İşçi Personelimiz izin isteklerini en az 1 ay öncesinde Müdürlüğe yazılı olarak bildirilecektir.4857 sayılı kanunun 56. maddesine göre iznin bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere (ölüm, kaza, hastalık, doğal afetler vb. mücbir bir sebep olamadıkça) bölüm, bölüm izin kâğıdı imzalanıp onaylandıktan sonra kullanılacaktır.

- Hasta olan veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hasta olması nedeniyle hastaneye giden personelimiz sıhhi izin, çalışabilir veya refakatçı belgesini aynı gün Merkezimiz personel birimine teslim etmesi zorunludur. Aksi halde, belge teslim etmemeyi
alışkanlık haline getiren personelimizin durumu yönetim kurulunca değerlendirilerek
disiplin işlemi başlatılacaktır.

- Merkez Yönetim Kurulumuzca, Merkezimizde 3 aylık vizesiz geçici işçi olarak
çalışmak için başvuruda bulunanlar ile bire bir mülakat yapılacak ve değerlendirme
sonucu başarılı olanlar belirlenecektir. Belirlenen adayların isimleri Merkezimizde 3
aylık vizesiz geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere alımları konusunda Rektörlüğümüze
teklifte bulunulacaktır.