Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlanması konulu bilgilendirme toplantısı Eskişehir’de düzenlendi.

Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlanması konulu bilgilendirme toplantısı Eskişehir’de düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yüklenici firma olan Çınar Mühendislik, Kütahya, Bilecik, Uşak ve Afyonkarahisar illerinden kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Porsuk Nehri’nin önemli ölçüde kirliliğe maruz kaldığını, su kalitesinin iyileştirilmesi adına kirletici faktörlerin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması gerektiğini, bunun da bugünün yanı sıra gelecek nesillere karşı görevimiz olduğunu ifade etti. Oğuzhan Özen konuşmasının devamında kentsel ve sanayi atık sularının yeterli seviyede arıtılması ve takip edilmesi, tarım kaynaklı yayılı ve kirletici faktörlerin doğru tarım stratejisi ile kontrol altına alınmasının, Porsuk Barajı ve havzasının kalitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli olduğunu belirtti.

20 bin kişilik yemek, yüzde 99,3’lük memnuniyet 20 bin kişilik yemek, yüzde 99,3’lük memnuniyet

 Koruma Planı’nın hazırlanmasında yüklenici firma olan Çınar Mühendislik ve Müşavirlik adına, Proje Koordinatör Yardımcısı, Çevre Yüksek Mühendisi Emre Erciyes projenin amacı ve konusu hakkında bir sunum yaptı. Erciyes yaptığı sunumda, hazırlanan koruma planı ile ilgili bilgi vererek, projenin aşamaları, proje alanı alt havzaları, havzanın altyapı durumu, endüstriyel atık su arıtma tesisleri, su kalitesi izleme ve gelecek dönemlerde yapılacaklar gibi konulara değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bürokratları da toplantıya uzaktan bağlantı yoluyla katılım sağlayarak çözüm önerilerini paylaştılar. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, geçmiş dönem izleme çalışmalarının da dikkate alınması gerektiğini söylerken, Havza Yönetim Daire Başkanı Taner Kimençe, ‘‘İlk izleme çalışması sonuçları gelmeye başladı. Geçmiş dönem ile karşılaştırma yapmak adına bunlar çok önemli veriler’’ dedi.

 ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı, Porsuk Baraj Gölü ve havzasından ESKİ su alım noktasına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Söz konusu plan, yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanacak.