Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken’in, Project Naturalistic Instruction: Exploding and Transferring Evidence-Based Strategies for Early Childhood Inclusion Professionals” isimli projesi, 2021 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) Projeleri kapsamında kabul edilrek hibe desteği almaya hak kazandı.

“T.C. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) Faaliyeti 2021 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi” kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Başkanlığa sunulan 125 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 21 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe desteği almaya hak kazanan 21 projeden biri de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken’in “Project Naturalistic Instruction: Exploding and Transferring Evidence-Based Strategies for Early Childhood Inclusion Professionals” adlı projesi oldu. Projede erken çocukluk döneminde yetersizliği olan ya da risk altında olan çocuklarla çalışan eğitimci ve uzmanlara yönelik çocuklara günlük doğal rutinlerde nasıl öğretim sunulacağına ilişkin yazılı ve görsel materyallerin yer alacağı dijital platform; Türkçe, İngilizce, Almanca, Macarca ve Makedonca’ya çevrilerek erişilebilir hale getirilecek. 24 ay sürecek olan projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim H. Diken üstlenirken; projede Avusturya, Almanya, Macaristan ve Makedonya’dan üniversiteler ve STK’lar, Türkiye’den de Tohum Otizm Vakfı STK olarak yer alacak.