Turizm Taşımacılar Federasyonu Başkanı Necati Bilge,   sahte plaka kullanımı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesi açıklama yapan Bilge, “ Karayolları kanunları gereği 24. Madde de yer alan mevzuat gereği “S” plakalar hiçbir belgeye kaydedilemezler. Bu “S” plakalar büyükşehirlerde tahditli ve tahsisli plaka olarak ayrılmaktadır. Tahditli plakalar Eskişehir’de S-0001 den 4999 a kadardır. Bundan sonrakiler 5000, 6000, 7000 olarak ilçelere tahsis edilmiş durumdadırlar. Merkezdeki “S” plakalar S-0001 den 4999 a kadar olanların ruhsatlarında tahditli ve taahhütlü ibaresi yer almaktadır. İlçelerdeki tahsisli plakalı araçların ruhsatlarında ise personel taşımacılığı veya okul servisi ibaresi yer alması zorunluluğu vardır. Bu ibarelerden biri yer almadığı zaman  S plaka tahsisi yapılamaz.

     Bizim şikayet konusu olan mevzu ise aynen şöyledir. İlçelerde personel veya okul servisi yapacağız diye  S plaka çıkaran arkadaşlar önce o ilçede oturduklarına dair oturum belgesi veya o ilçede işletme açma zorunluluğu vardır. Bu bildirimle beraber o ilçenin vergi dairesine giderek vergi mükellefiyeti olması gerekir. Bu belgelerle birlikte ilçe trafik müdürlüğüne giderek aracıma tahsisli S plaka taktırmak istiyorum diyerek araçlarına S plakalarını taktırıp ruhsatlarını alıyorlar. Ruhsatlarında kanuni olarak personel veya okul servisi ibarelerinin olması gerekmektedir. (bu ibare olmadığı takdirde bu S plaka ile ne personel taşıyabilir ne de öğrenci taşıyabilir.)

Hal caminin yıkılmasına karşıyız Hal caminin yıkılmasına karşıyız

     Daha sonra ruhsatları ve araçları ile birlikte büyükşehir belediyesine müracaat ederek belediyenin kendilerine vermiş olduğu uygunluk belgesi ile belediyenin kendilerine belirlemiş oldukları güzergahlarda personel veya servis aracı olarak çalışabiliyorlar. Buraya kadar olan prosedürler gereğince bu S plaka sahipleri birkaç gün sonra işlem yaptıkları notere giderek ruhsatlarında yazan personel ve servis taşımacılığı ibaresi yanlış olmuş beyanında bulunarak ruhsatlarında yazan personel ve okul servis aracı ibaresi yerine yolcu nakli ibaresine çevirmektedirler. (Kanunen resmi evrakta değişiklik kişinin beyanına göre yapılamaz.) Ruhsatlarında yolcu nakli ibaresi olunca kanuni olarak S plaka verilemez. Bu ibareyi yazdırdıktan sonra da S plakanın düşürülmesi gerekiyor. Normal plakaya çevrilmesi gerekmektedir.

     Yeni ruhsatlarındaki yolcu nakli yazan ibareye dayanarak Ulaştırma Bakanlığı nın turizm taşımacılık işini yapabilmeleri için B2 ve D2 belgesini kiralayarak hem personel hem de servis taşımacılığı ile birlikte turizm taşımacılığı yaparak haksız kazanç sağlamaktadırlar. Turizm taşımacılık işi yapan arkadaşlarında işlerine engel olarak haksız rekabete neden olmaktadırlar.

     Biz Turizm Taşımacılar Federasyonu olarak turizm taşımacılık işi yapan üyelerimizin haklarını korumak için bu konuyu büyükşehir belediyesine müracaat ederek hem dilekçe hem de sözlü olarak anlatımda bulunup dile getirdik. Bu arkadaşların yaptıklarını anlatarak S plakalarının düşürülmesini ve usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istedik. Bu güne kadar bir sonuç alamadığımız gibi trafik zabıta müdürünün bize sözlü olarak, biz denetleme hakkına sahip değiliz, savunmasını yaparak topu il trafik müdürlüğüne attılar. Bizlerde İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Dairesi Başkanlığı ile yazışmalarımıza istinaden bu konuda Noterler Birliğini uyardıklarını bununla birlikte kendilerinin denetlemelerde sadece belge kontrolünün yapıldığını diğer ruhsatı göremediklerini dile getirerek süreci tekrar belediyeye yöneltmişlerdir. Bizler ruhsat değişikliğini yapan noterler hakkında noterler birliğine de yazarak bu işlemleri yapan noterleri kanunsuz iş yapıyorlar diyerek kendilerine uyarı yazısı yazdık. Bize gelen cevaplarında ise bizler kişinin beyanına göre yapıyoruz diyerekten savunmada bulunmuşlardır. (Resmi evrakta kişinin beyanına göre değişiklik yapılamaz.) Bizler bu konuyu daha sonra CİMERE ve Eskişehir Valiliğimize de dilekçe ile müracaatta bulunduk. Fakat hiçbir netice alamadık. Burada yapılan işlerin kanunsuzluğu var. Resmi evrakta sahtecilik var. Bir araca iki sefer ruhsat çıkartılıyor iki ruhsatta da yazan ibareler birbirini tutmuyor. Bir araç hem S plakalı olup, hem de yolcu taşımacılığı yapamaz. Sadece personel taşımacılığı yapabilir. Ruhsatındaki ibareyi yolcu nakline dönüştürür ise S plakanın düşürülmesi gerekir. Bununla ilgili tüm yazışmalarımızı ek olarak bilgilerinize sunmaktayız.

    Burada resmi evraklarda sahtecilik ve görevi kötüye kullanma vardır. Bu kişiler hakkında yüce makamımızdan gereğinin yapılmasını arz ederiz. Bu bir suç duyurusudur.”