SES Şube Eş Başkanı Dr.Birtürk Özkavak promosyon açıklamasında şunları açıkladı;

Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda, hastanelerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerinin banka promosyon görüşmeleri 26 Ağustos Cuma günü yapılacaktır. Sendikamızın aylardır ülke çapında yürüttüğü kampanyalar sonucu bir çok ilde promosyon görüşmeleri erkene alınmak durumunda kalmıştı. İş yerlerinde yaptığımız imza kampanyalarının sonuç verdiğini görüyoruz.

Promosyon görüşmeleri öncesinde sendikamızın görüşlerini tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde sermayeden yana izlenen ekonomik politikalar sonucu büyük bin yoksullukla zamla pahalılıkla karşı karşıyayız. Resmi enflasyonun %80 lere yaklaştığı gerçek enflasyonun nerdeyse %200 leri bulduğu bir ortamda yapılan bu promosyon görüşmeleri emekçilerin çok yakından takip ettiği bilinmelidir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin haklarının gerçek ve yılmaz savunucusu olarak promosyon sürecini yakından izliyoruz. Ve bu görüşmelerinde öncelikle tüm emekçilerin kazanımlarının en yüksek seviyede olması için bir tarafız. Ve bunun için gerektiğinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Sağlık emekçilerinin talepleri bizim taleplerimizdir. Israrla takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz

KURUMLARIN PROMOSYON ANLAŞMALARINDA AŞAĞIDAKİ ÖNERİLERİMİZİ DİKKATE ALINMASINI BEKLİYORUZ:

1.     Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanması,

2.     Enflasyonun belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmesi,

ÇYDD güz dönemi kahvaltısında bir araya geldi ÇYDD güz dönemi kahvaltısında bir araya geldi

3.     Enflasyonist dönemlerde promosyon sözleşmelerinin cezai şart olmaksızın güncellenmesi,

4.     Promosyon sözleşmelerinin süresinin 3 yılı aşmaması,

5.     Promosyon anlaşmalarında işkolundaki örgütlü yapıların tamamının sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

6.     Kurumlarda çalışan tüm emekçilerin her hangi bir ayrıma tabi tutulmadan promosyon kapsamına alınmasını istiyoruz.

Tüm sendikaları bu konuda ortak taleplerimiz etrafında çaba harcamaya davet ediyoruz”