Plastik enjeksiyon kalıplarında ergimiş halde bulunan plastiğin kalıp boşluğuna aktarılması için kullanılan sistemlere sıcak yolluk sistemleri adı verilir. Yolluk sistemlerinin tasarımları, üretilmek istenen parçaya göre ve oluşturulmak istenen plastik akışa göre belirlenebilmektedir.

Yolluk sistemleri üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

·        Yolluk.

·        Yolluk kanalları.

·        Yolluk girişleri.

Yolluk sistemleri istenilen parçaya ve plastik akışa göre belirlenmektedir.

Ergimiş Plastik

Ergimiş halde bulunan plastiğin kalıba ilk girdiği nokta ile yolluk kanalı arasında yer alan bölgedir. Sıcak yolluk estetik ve büyük ölçekli parçaların kalıplarında tercih edilir. Ergimiş halde bulunan plastiğin kalıp boşluğuna ulaşması esnasında oluşabilecek olan basınç ve sıcaklık kayıplarının önüne geçer.

Yolluk Kanalları

Sıcak yolluk sistemleri içerisinde yer alan yolluk kanalları kalıp çekirdeklerine açılan kapı görevini üstlenmektedir. Yolluk ile yolluk girişleri arasında yer alan bölgedir.  Yolluk kanalları çok gözlü kalıpların tüm parçalarına eşit derecede ergimiş plastiğin ulaştırılabilmesi amacı ile balanslı bir şekilde tasarlanır.

Büyük ebatlı kalıplarda ya da çok gözlü kalıplarda olası sıcaklık ve basınç kayıplarını minimize etmek amacı ile manifoldlu sıcak yolluk sistemleri kullanılabilir. Manifoldlu sistemde ergimiş plastiğin sıcaklık kayıplarının önüne geçilir.

Yolluk Girişleri

Yolluk kanalı ile kalıp boşluğu arasında kalan bölgedir. Genel olarak kullanılan yolluk girişleri şunlardır;

·        Direkt yolluk girişi.

·        Kenar yolluk girişi.

·        Fan yolluk girişi.

·        Muz yolluk girişi.

·        İticiden kırma yolluk girişi.

·        Tünel yolluk girişi.

·        Halka yolluk girişi.

Kontel Sitesini ziyaret edebilirsiniz ve ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Doğal Diş Macunu Doğal Diş Macunu

Kaynak: https://kontel.org/urun-kategori/sicak-yolluk-kalip-kontrol-sistemleri/