banner639
banner1451

Adar’dan Ünlü’ye ‘engelleme’ cevabı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü’ye cevap verdi.

Adar’dan Ünlü’ye ‘engelleme’ cevabı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Abdülkadir Adar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü’ye yanıt verdi. Belediye Encümen salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Adar, “ Biz CHP’yi engellemedik. Oysa ben şimdi hangi hizmetleri engellediler açıklayacağım” diyerek, Ünlü’nün açıklamalarını hayretle okuduklarını dile getirdi.
 
Adar’ın Ünlü’ye cevaben yaptığı açıklama ise şöyle:
 
“ AKP zihniyeti, ülke çapında uyguladığı bu siyaset biçimini ne yazık ki yerelde, şehrimizde de aynen devam ettirmektedir. Bunun en son örneği, geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanı Dündar Ünlü’nün yaptığı basın toplantısında söyledikleridir.
 
 Burada AKP İl Başkanının söylediklerine cevap vereceğim elbette. Ancak ondan önce, AKP Eskişehir yetkililerinin 2002 yılından bu tarafa şehrimizde uyguladıkları siyaset yapma biçimini kısaca hatırlatmak istiyorum.
 
AKP, Eskişehir yerel yönetimlerinde bugüne kadar istediği başarıyı bir türlü yakalayamamıştır. 2004 yerel seçimlerinde, iktidara yeni gelmelerinin de etkisiyle merkezdeki iki ilçe belediye başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde çoğunluğu kazanmışlardı. Ve Eskişehirliler, 2004-2009 döneminin şehrimiz için kayıp 5 yıl olduğunu henüz unutmamıştır. O dönemde Büyükşehir Meclis çoğunluğunu ellerinde bulunduranların bu şehrin neleri kaybetmesine neden oldukları, ayrıca neleri kazanmasına engel oldukları hepimizin hafızasındadır.
 
2009-2014 döneminde ise, Tepebaşı Belediyesi yeniden kazanılmış, ayrıca Büyükşehir Meclisi’nde tek üyeyle de olsa çoğunluk partimize geçmiştir. Bu dönemde şehirdeki belediye proje ve yatırımları yeniden canlanmış ve hızlanmıştır.
 
2014 yerel seçimlerinde ise, alelacele çıkartılan yeni Bütün İl Büyükşehir Yasasının garipliği ve kırsal kesimdeki İlçe Belediyelerinden gelen başkan ve meclis üyeleri nedeniyle Büyükşehir Meclis çoğunluğu yeniden AKP’ye geçmiştir.
 
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı ne yazık ki, tüm şehir olarak yaşayarak görüyoruz.
Burada altını özellikle çizmek istediğim bir nokta var. Büyükşehir Meclisi AKP grubu, 2014 yerel seçiminden sonra, bir süre “Eskişehir için birlikte çalışmak” konusunda iyi niyetli ve yapıcı bir tavrın bazı küçük örneklerini göstermiş olsa da, özellikle 1 Kasım 2015 genel seçiminin ardından tutumunu ve siyaset yapma biçimini tamamen “bozma” üzerine inşa etmiştir.
 
Geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanı Dündar Ünlü’nün yaptığı açıklamayı, tüm Eskişehir halkı gibi biz de garipseyerek, yer yer de hayretler içinde okuduk.
Ben sayın il başkanının bu saldırgan tavrında, Eskişehir’de başlayıp bir türlü bitiremedikleri projelere karşı ortaya çıkan sıkıntıyı örtmeye yönelik bir tavır olduğunu düşünüyorum.
 
AKP İl Başkanı, kendilerinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belediye hizmetlerinin yürütülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda “asla engel çıkarmadıkları” şeklinde, hayret edilecek bir pişkinlikle söylemde bulunmuştur. Kendilerine yönelen eleştirileri adeta savuşturma telaşıyla, gerçekleri saptırmaya çalışmıştır.
 
Şimdi Sayın başkanın verdiği örnekler üzerinden gidelim.
 
1)  Tramvay gibi, Eskişehir’in çehresini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini olumlu yönde değiştiren bir projenin geliştirilmesine karşı çıkmanın hiçbir aklın ve siyaset biçiminin kabul edebileceği bir şey olmadığı açıktır. AKP, projeye ilk başlandığı dönemde engellemek için elinden geleni yapmış hatta trafik sorunlarının tramvay gibi çok yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarından kaynaklandığı gibi akıl ve izan dışı iddialar da ortaya atmıştır. Ancak Eskişehir halkının sahiplenmesi karşısında eli kolu bağlanmıştır.
 
Eskişehirliler çok iyi hatırlarlar; 2007-2008 döneminde AKP grubu, Büyükşehir Meclisi’nde 2. Etap Tramvay Hatları yapımını oy birliğiyle kabul etmiş, ancak projenin hayata geçirilmesi ile ilgili Bakanlık onayı ve Yatırım Programına alınmasını yıllarca engellemiştir. O dönemde Eskişehirlilerin en az 3-4 yılı boşa harcanmıştır.
 
2) Gelelim şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere alınacak otobüslere. Biliyorsunuz 2016 yılbaşından önce gündeme gelen otobüs alımı işi, AKP grubunun kendi önerileriyle (Başkanın kredi bulamayacağını düşünerek) 100’e çıkartılmış, ancak otobüslerin alınabilmesi için gerekli olan kredi yetkisi bir türlü verilmemiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen 6 ay boyunca her meclis toplantısında kendilerini defalarca uyarmış olmasına karşın kredi onayı ancak geçtiğimiz Mayıs ayında verilmiştir. Orada da, kamuoyu baskısının onları bu kararı vermeye zorladığı çok açıktır. Kaybedilen  aylar nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi, daha iyi şartlarda ve daha ucuza alabileceği otobüsleri  şimdi en az 4-5 milyon lira daha fazla ödeyerek alacaktır.
AKP Meclis grubu Büyükşehir Belediye Başkanlığının icra yetkisini engelleyecek hatta elinden alacak girişimlerde bulunmaktadır. Bunun son örneği, üç adet Osmanlı tipi sandalın Belediyeye hibe konusundaki red kararlarına karşı bağışçı gence “Bizim seninle hesabımız yok arkadaşım. Bizim meclis çoğunluğundan Büyükerşen’e prestij kazandıracak hiçbir projeye evet oyu çıkmaz” cevaplarıdır. Bu tam bir skandaldır.
 
AKP’nin Büyükşehir’i engelleme gayretlerinden son zamandaki bazılarını kısaca sıralayalım:
 

3) Yasal olarak icra organı Başkanlığın uhdesinde olan konulara devamlı olarak karışmaya kalkmaktadırlar.
 
4) Otoparkların işletilmesi konusunda, icranın yetkisi olarak verdiği kararları yok saymakta ve yasal mevzuatta otopark vb. yerlerin Belediye şirketlerince işletilmesinde kira süresi hatta sadece ücret konusundaki kararı vermekle sınırlı olan meclis yetkisini, olumsuz şekilde kullanarak aleyhte ve yasaya aykırı kararlarla yürütmenin haklarını gasp etmektedirler.
 
5) Şehir için hayati derecede önem arz eden 1/5000 ve 1/1000 lik planlardaki imar için çok mühim düzenlemelerde de engellemeler yapılmaktadır. Örneğin Küçük Sanayi Sitesi için Odunpazarı Belediyesi’nin yaptığı 1/5000’lik planlarda ortaya konulan tutum bunun en canlı örneklerinden biridir. Bu bölgede “Özel Plan Bölge Yönetmeliği” ne göre, bölgenin sadece sınırları belirlenip içi daha sonraki plan süreçlerinde doldurulması gerekirken, “projede bölgenin içi boş” gerekçesiyle red etmişlerdir.
 
6) Yine, Belediyelerimize gelir kazandıracak alanlar için yapılması gereken imar düzenlemelerini de engellemektedirler. Örneğin Tepebaşı Belediyesi’nin kendi mülkiyetinde olan alanda, Tapu ve mahkeme kararlarına rağmen, düzenleme yapması gerekçe gösterilmeden red edilerek engellenmiştir.
 
7) Kent Park içindeki “Kentevi ve Nikah Dairesi” inşaatının tamamlanmasını geciktirmek amacıylaİller Bankası’nın vereceği krediyi, başkana yetki onayı vermeyerek yıllarca engelleyenler çoğunluktaki bu AKP’li meclis grubudur.
 
8) Kırsal kesimdeki ilçelerde, kat artırımı ve yoğunluk artırıcı planlar hiçbir jeolojik etüd olmadan AKP gurubunca popülist bir yaklaşımla kabul edilerek, “biz çoğunluğuz yaparız” mantığıyla, sağlıklı ve güvenli kentleşmeyi engellemeye devam etmektedirler.
 
9) AKP Meclis grubu, geçtiğimiz yıl, şehir tiyatroları ve senfoni orkestrasının bütçelerini azaltarak, kültür ve sanat hizmetleri faaliyetlerini engellemeye gitmiştir.
 
10) AKP Büyükşehir Meclis grubu, belediye gelir tarifelerini günün şartlarına uygun hale getirmeye yönelik kararlara karşı çıkarak, güya hizmetlerin yavaşlamasını veya durmasını hedeflemek gibi ucuz bir siyasetin içerisine girmektedirler. Giderleri hafifletmek için, yol ve kaldırım harcamalarına yasal olarak halktan alınan ve zaten çok az miktarda olan katılım payının alınmamasına ilişkin verdikleri son karar, belediyenin öz kaynak gelirinin azalmasına neden olmuştur. Bu da kısıtlı gelire sahip belediyemizin yine Eskişehir halkı için yapacağı hizmet kalem sayısının çoğalmasını engellemiş, ayrıca daha sonra verdikleri acayip bir kararla 10 mahalleden alınmayıp, diğer mahallelerle ayrımcılık gibi adaletsiz öneriler yapmışlardır.
 


ESKİŞEHİRSPOR’A NE KATKI SAĞLADINIZ?
 
Son olarak AKP il başkanının belediyelerin Eskişehirspor’la ilişkileri hakkında söylediklerine değinmek istiyorum.
 
11) İl başkanının bir iftar organizasyonunu “şamata” olarak nitelendirmesini kendisine yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. Kaldı ki, söz konusu iftar Büyükşehir Belediyesi ile Taraftarlar Birliği tarafından organize edilmiştir ve 4 yıldır yapılmaktadır. “Belediye başkanlarının orada ne işi var? Ben Eskişehirspor yönetiminin yerinde olsam onları oraya sokmam” demek ise, resmen abesle iştigaldir. Zira orada ev sahibi Büyükşehir Belediyesidir ve Eskişehirspor yönetimi misafirdir.
Dündar Ünlü Eskişehirspor’la ilgili bu tür anlamsız ve gereksiz polemikler içine gireceğine, kendisinin Eskişehirspor Kulübüne “ligden düşmemesi için” ne katkı yaptığını açıklamalıdır. AKP İl Başkanına buradan soruyorum, sizin ve iktidarınızın kulübe ne katkısı olmuştur, lütfen ayrıntılarıyla açıklayın.
 
KİTAP BASIP HALKA DAĞITACAĞIZ
 
Açıkladığım ve açıklamaya devam edeceğimiz konular, Büyükşehir Belediyemizin Meclis’te yaşadığı sıkıntıların sadece küçük bir bölümüdür. AKP grubu, Büyükşehir Belediyesi’ni değil Eskişehir halkının daha çok ve daha kaliteli hizmet almasını engellemektedir. Bunların ve daha nicelerinin örnekleri meclis tutanaklarında vardır. Bunları yakında kitap halinde bastırıp, halka dağıtacağız.
Üzüntü verici noktalardan birisi de, akıl, bilim ve çağdaş şehircilik anlayışı yerine “çoğunluk biziz bizim dediğimiz olur” anlayışının egemen kılınmaya çalışılması Eskişehir ve halkımız için büyük bir talihsizliktir.

 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner877

banner1466