Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler,  Eskişehir Tarım Platformu adına konuşma yaptı.

Valilik kararı mahkemeye taşındı Valilik kararı mahkemeye taşındı


Kızılinler, sivil toplum kuruluşlarının uyarılarına rağmen hayvancılık konusundaki krizin derinleşerek devam ettiğini söylerken artmakta olan akaryakıt ve yem fiyatlarına, kırsal kesimi öteleyen politikalara da dikkat çekti.  Başkan, bu durumun hayvancılık konusunda krizi geriye dönülmez bir hale getireceğini söyledi. Kızılinler, “2021 Ocak ayında toplanan süt miktarının 2020 yılına göre yüzde 5.7, 2022 yılında toplanan süt miktarının ise 2021 yılına göre yüzde 8.4 azalmış olmasına rağmen gerekli önlemler alınmadı.” derken bu tedbirsizliğin, ülkenin gelecekte süt ineği ihtiyacını karşılayacak düvelerinin kesilmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.
PEKİ NE YAPILMALIDIR
Kızılinler, ziraat konusunda olduğu gibi hayvancılık konusunda alınacak kısa vadeli önlemlerle birlikte yapısal olarak uzun vadeli tedbirlerin de alınması gerektiğini ifade etti. Kızılinler, “Akaryakıt ve elektrik konusunda üreticilere pozitif ayrımcılık yapılmalı üretimdeki maliyetler en aza indirilmelidir, işletmelerde kullanılacak yem üretimi konusunda gerekli planlamalar yapılmalı yem yeterli miktarda üretilip uygun maliyetle işletmelere temin edilebilmelidir, üreticilere SGK primleri konusunda kolaylıklar sağlanmalıdır.” dedi. Kızılinler, bunlara dikkat edildiğinde, “Meraların ıslahı, yapılaşmanın önüne geçilmesi ve ülkenin farklı coğrafi bölgelerinde yapılacak üretimin farklı şekilde planlanması sağlanabilir, ülke içerisinde ekimi yapılmayan binlerce dönüm tarım arazisi üretime kazandırılabilir.” şeklinde konuştu. Başkan Kızılinler, bunlar sağlandığında “İçerisinde dört mevsimin yaşandığı, üç tarafı denizlerle çevirili ülkemizin, kendi kendine yetip yetmediğini konuşmak yerine dünya tarım devlerinin arasındaki yerinin değerlendirebiliriz.” diye konuştu.