TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi yönetim kurulu adına Başkan Levent Özbunar,  Alpu Termik Santrali projesi kapsamında termik santral, ek tesisler ve atık depolama sahası olarak tarım dışı amaçla kullanılması için açılan davanın sonuçlandığını belirterek, “Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesinde bulunan 389.651 hektar yüzölçümlü taşınmazın Alpu Termik Santrali projesi kapsamında termik santral, ek tesisler ve atık depolama sahası olarak tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı verilmesine ilişkin işlemin iptali adına açılan davada, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi iptal kararı aldı.  

Kazan Tatarlarının mirası Eskişehir’de korunuyor Kazan Tatarlarının mirası Eskişehir’de korunuyor

Ülkemizde "Büyük Ova" kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen tarım alanlarımızın tarım dışında farklı amaçlarla kullanılması yasaya uygun değildir.  TMMOB Ziraat Mühendisi Odası merkezimiz, şube ve temsilciliklerimiz ile birlikte; tarım arazilerimizin, zeytinlerimizin, meralarımızın hoyratça kullanılmaması adına Alpu'da olduğu gibi, ülkemizin her yerinde mücadelelerimize devam edeceğiz.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu olarak; "Tarım alanlarını korumak kırmızı çizgimizdir." diyor, konunun başından itibaren emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz”dedi.