Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi ve manevi tazminat davası, trafik kazası mağduru tarafından trafik kazasında meydana gelen ölüm veya yaralanma gibi kişisel yaralanmaların tazmin edilmesi için trafik kazasından sorumlu kişiye karşı açılan davadır. En az bir motorlu aracın karıştığı kazalar ve üçüncü şahıslara ait ev, araba, arazi vb. mallara verilen zararlar. Trafik kazası tazminatı uygulamada hem kişisel yaralanmayı hem de maddi hasarı belirtmek için kullanılmaktadır.

Trafik kazası tazminat davasının yasal dayanağı, trafik kazasından doğan haksız fiildir. Trafik kazası hukuka aykırı bir fiil olup; davanın zamanaşımından yargı yetkisine, tazminat miktarına vb. birçok konuda belirli bir etkiye sahiptir.  Trafik kazası avukatı sizlere her türlü konuda yardımcı olacaktır.

Promosyon için 5000 bin imza toplandı Promosyon için 5000 bin imza toplandı

Trafik Kazasında Manevi Tazminat Nasıl Açılır?

Trafik kazası tazminat davası açmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus dava açma süresinin ne zaman başlayıp bittiğidir. Trafik kazasının meydana geldiği, yani ihlalin meydana geldiği tarihten itibaren tazminat için süre işlemeye başlar. Bir trafik kazasında, tüm haksız fiiller için geçerli olan iki zamanaşımından davacının lehine olan zamanaşımı geçerli olacaktır. Trafik kazası zararlarının tazmini için zaman sınırı aşağıdaki gibidir:

Tazminat davalarında esas zamanaşımı süresi: Trafik kazası hasarının ve ihlal edene bildirildiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Örneğin, 1 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen ölümlü bir trafik kazasında; ölen kişinin yakınları ölüme yol açan fiillerden haberdar iken, 1 Eylül 2018 tarihinde faili öğrendiklerinde zamanaşımı süresi başlayacaktı. Bu tarih 1 Eylül 2020'de sona erer. Yani 1 Eylül 2020 tarihinden sonra ölümlü bir trafik kazası sonucu hasar gören veya merhum desteğini kaybeden kişiler tazminat davası açamayacaklardır.

Ceza Aşım Süresi: Trafik kazası durumunda ayrıca ceza mola süresi uygulanır. Trafik kazası yaralanmaya neden olursa taksirli yaralama, ölüm olursa taksirle adam öldürme suçu oluşur. Trafik kazası sonucu ölüm veya yaralanma halinde, maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, suçun Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı süreleri ile aynıdır. Ceza hukukunda temel davalar için zamanaşımı süresi geçmiş olsa dahi ceza davası devam ederse yani ceza hukukunda “uzatılmış zamanaşımı süresi” yürürlüğe girmişse tazminat davası açılabilmesi mümkündür.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat Önemi Nedir?

Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, mağdur maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan kişinin iş yerinde maluliyet nedeniyle uğradığı iş gücü kayıplarının maddi tazminatı; trafik kazası nedeniyle uğradığı acı, keder ve keder için de manevi tazminat talep edilebilir.

Bir trafik kazası sonucu ciddi bir kişisel yaralanma durumunda, mağdurun akrabaları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlısı) sadece "manevi tazminat davaları" getirebilir. Yargıtay uygulamasında "ciddi bedensel zarar", bir uzvun kaybı veya mağdurun hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: https://omerfatihkama.av.tr/service/trafik-kazasi-avukati/