Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı 3. birleşim 1. oturumuna ait meclis toplantısı Yılmaz Büyükerşen’in mazeretli olması nedeniyle Aydın Ünlüce başkanlığında gerçekleştirildi.

 Meclis toplantısında belediyenin 2023 Yılı Tasarı Performans Programı ve 2023 ve İzleyen 2 Yıl Bütçeleri görüşüldü.

 

Belediyenin bütçe ve performans programına ilişkin karşı oy gerekçelerini açıklayan AK Parti Meclis Üyesi Orhan Durmuş, “performans hedeflerinde Eskişehir’in iklim değişikliğine duyarlılığını artırmak ve buna bağlı faaliyet olarak ifade edilen mevcut yeşil alanlar korunacak, fonksiyonları çeşitlendirecek ve yeşil alanlar oluşturulacak alt başlığında gösterilen dikilen ağaç sayısı yeterli değildir. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı için 10 bin adet ağaç dikimi hedeflenmiş ancak yılın sonuna yaklaşığımız bu günlerde bu rakamın çok gerisinde olduğunu değerlendiriyoruz. Zira 6. Ayın sonunda 2015 adet dikilebilmiş. Bu performans göstergesi rakamı 2023 yılı için sadece 7 bin 500 adet olarak belirlenmiştir. Bu rakam çok düşük kalmaktadır. Bu rakamın 100 bin adete çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda bir seferberlik ilan edilmelidir ve tüm ilçeler dahil her yıl 100 bin ağaç dikilmelidir. Dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 bin-7 bin adet hedef koyması oldukça düşüktür” diye konuştu.

 

Bugün sahip olduğumuz tüm haklara Atatürk sayesinde eriştik Bugün sahip olduğumuz tüm haklara Atatürk sayesinde eriştik

Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık 2022’ye kadar hayvan barınağı kurması ve sokak hayvanlarını kısırlaştırması gerektiğine dikkat çeken Durmuş, “Şimdi burada performans programına baktığımızda bu hayvan barınağının yüzde 25’inin 2022’de yapılacağı yazıyor. Ancak bugüne kadar kurumlarla yazışmalardan başka bir şey yapılmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Eskişehir’in trafik sıkışıklığı sorunu olduğunu ve sorunun dubalarla çözülemeceğini belirten Durmuş, “Bu yüzeysel çözümlerden ileri gidilemeyeceğini görmekteyiz. Alternatif güzergahların belirlenerek, alternatif yolların açılmasını daha çok bekleyeceğiz galiba. Bu konunun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor” dedi.

 

Tarımsal faaliyetlere ayrılan bütçe hakkında da eleştirilerde bulunan Durmuş, “Hazırlanan 2023 yılı bütçesinde tarımsal hizmetler için ayrılan pay, eğitim faaliyetleriyle birlikte 47 milyon liradır. Genel bütçeye oranı da yüzde 1.17’dir. Geçmiş yıllara nazaran biraz artırılmış gibi görünse de bu oran yeterli değildir. Gelir bütçesine baktığımızda ise kısmen de olsa hayali rakamlar üzerinden gelir bütçesinin oluşturulduğunu görmekteyiz. 2023 yılı için belirlenen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 258 milyon liradır. Hayali ve afakidir” diye konuştu. Durmuş, belediyenin mezbahası olmamasını da eleştirdi.

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal bölgelerdeki faaliyetlerinin ve projelerinin yetersiz olduğunu söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Fatih Özata, belediyenin kırsaldaki tarım faaliyetlerine destek vermediğini ve bu konuda çalışmalarını artırması gerektiğini ifade etti.

 

Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen CHP’li Kazım Kurt, “Burada ön görü ne olacak? Bunu şu anda Eskişehir’de oturan bürokratların kestirme şansı Ankara’dakilerden daha az. Çünkü Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçekten yönetilemiyor, ekonomik olarak da yönetilemiyor. Dolayısıyla 6 ay sonra mazotun fiyatının kaç para olacağını kimse bilemez. Geçen 11 ayda yaşadık bunu. Geçen dönem bütçeleri yaptığımız zaman mazotun litresi 7 liraydı şu anda 24-25 lira. Dolayısıyla geçen dönem bunu göremediniz, bundan sonraki dönemde nasıl ön göreceksiniz? Bunun garantisi yerel yönetimlerle ilgili bir olay mı? Yerel yönetim Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin sadece yüzde 6-7’sini kullanabilen 1300 küsur belediyeden oluşuyor. Ama merkezi hükümet bütçenin tamamını yönlendiriyor ve yasa yapma yetkisi var, yönetmelik yapma yetkisi var, kanun çıkarma yetkisi var. Bu doğrultuda hedeflerini tutturamayan bir yönetimin bizim bu ön görüler tutmaz, bunlar yanlış sonuçlar çıkar söylemleri doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hangi hedef tuttu 2022’de? Türkiye Cumhuriyeti devletinin hedefleri tutumu ki belediyenin hedefleri tutsun” dedi.