Eskişehir Türk-İş üyeleri Türk-İş’in 70’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapıldı.

 Türk İş Temsilcisi Orhan Demir şunları söyledi; “Yurdumuzun en eski ve en büyük emek örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) önümüzdeki pazar günü 70’inci yaşını kutlayacak.  Türk-İş, 31 Temmuz 1952’de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut; adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu.

Olmaya da devam ediyor.

   Türk-İş’in tarihi Türkiye emek mücadelesinin, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin tarihi haline geldi.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda Zeka Oyunları Atölyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda Zeka Oyunları Atölyesi

  Yurdumuzun tüm çalışanları, emeklileri; yaşamını alınteri dökerek kazananları, hakları söz konusu olunca yüzünü Türk-İş’e döner.

       İşçisi, köylüsü, Esnafı “Türk-İş ne diyor, Türk-İş ne yapıyor?” diye sorar.

       Türk-İş emek mücadelesine öncülük eder, yol gösterir.

       Yani Türk-İş bir nevi kar küreyicidir.

     Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş baş rolü oynar.

Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir.

  Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş imzası vardır.

Türk-İş, verdiği mücadele “kimse geçim sıkıntısı çekmesin kimse çocuğunun önünde mahcup olmasın” diyedir.

Yani Türk-İş’in mücadelesi herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için verilen mücadeledir.

       Türk-İş, toplumsal huzurun,  üretilen refahtan emekçilerin hakça pay almalarıyla mümkün olacağına inanır.

       Türk-İş “işçinin, emekçinin evinde huzur olsun ki toplumun da huzuru olsun” der.

       Türk-İş, sosyal adaleti savunur; birinin yiyip, diğerinin bakmadığı kıyametin kopmadığı yaşanır bir dünya için mücadele verir.

       Türk-İş, gerçek anlamda demokrasinin, işçilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmesiyle kurulacağını söyler.

Onlarca yıla dayanan mücadele birikimiyle Türk-İş 70 yılı geride bıraktı.

Onlarca yıl içinde buhranlı birçok dönemden geçen Türk-İş, örgütlü 100 binlerce üyesi ve yurdumuz emekçilerinin güveni sayesinde bugüne kadar geldi.

       Türk-İş yaşamın emeğiyle sürdüren hiç kimsenin başını öne düşürmedi, yüzünü kara çıkarmadı.

Bundan sonra da çıkarmayacak.

Yaşasın EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK mücadelemiz…

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı.

Yaşasın Türk-İş…”