Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Medya, insanların nasıl düşüneceğini ne ölçüde etkilemektedir?” adlı bilimsel araştırma projesi çerçevesinde, üçüncü aşama gündem belirleme araştırması gerçekleştiriliyor.

Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Medya, insanların nasıl düşüneceğini ne ölçüde etkilemektedir?” adlı bilimsel araştırma projesi çerçevesinde, üçüncü aşama gündem belirleme araştırması gerçekleştiriliyor.

Geleceğin mühendisleri model uçaklarla kendilerini geliştiriyor Geleceğin mühendisleri model uçaklarla kendilerini geliştiriyor

Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversites iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde Türkiye’nin medya ve kamuoyu zihin haritası çıkarılıyor. “Medya, insanların nasıl düşüneceğini ne ölçüde etkilemektedir?” adlı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (TÜBİTAK SOBAG) tarafından destekleniyor. Araştırma çerçevesinde Türkiye’de televizyon, gazete, internet haber siteleri ve sosyal medya gündeminde öne çıkan 13 konuya ilişkin ağ bağlantıları ile bu konulara yönelik kamuoyunun zihindeki ağ bağlantıları arasındaki ilişki sorgulanıyor.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel’in yürütücülüğünde ilerleyen araştırmada, aynı üniversiteden Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Koçak ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin araştırmacı olarak görev alıyor. Projede ayrıca 3 doktora ve 3 yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak çalışıyor. Proje raporunun sonbahar aylarına yetiştirilmesi bekleniyor.

“Medyanın konuyu sunuş biçiminin halkın nasıl düşüneceğini etkilediğini istatistiksel olarak hesaplayarak somut bir biçimde ortaya koyduk”

‘Üçüncü aşama gündem belirleme Türkiye araştırması’ başlıklı proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel, “Araştırmada ülkemizin en çok okunan 3 gazetesi, 3 internet haber portalı ve en çok izlenen 3 televizyon kanalının ana haber bültenlerini mercek altına aldık. Geçen yılın nisan-eylül ayları arasında, altı aylık sürede gündemde öne çıkan ilk 13 konuyu belirleyerek bu konularda birbiriyle bağlantı olarak kamuoyuna hangi mesajların verildiğini tespit ettik. Aynı konularda Twitter içeriklerinde de nelerin paylaşıldığını belirledik. Haziran ve ekim aylarında ülke çapında her birine yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı iki ayrı kamuoyu anketi düzenleyerek gündemdeki konular hakkında kamuoyunun ne düşündüğünü sorduk. Böylece medya gündemindeki konuların ağ bağlantıları ile kamunun zihnindeki aynı konulara ilişkin ağ bağlantılarını çıkarmış olduk. Sonra bu iki haritayı üst üste koyarak ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemeye başladık. Örneğin ilk bulgularımıza göre, Covid-19 konusuna ilişkin medya gündemindeki ağ bağlantılarıyla kamu zihnindeki ağ bağlantılarının ilişkili olduğunu bulduk. Medyanın kamuoyuna yansıttığı görüntülerin üç ay sonraki kamu zihnindeki görüntülerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini tespit ettik. Medyanın konuyu sunuş biçiminin halkın nasıl düşüneceğini etkilediğini istatistiksel olarak hesaplayarak somut bir biçimde ortaya koyduk” diye konuştu.