Eskişehir uzlaştırmacılar derneği(es-uz-der) nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği kahvaltı programına Eskişehir Tepebaşı bölgesinde kahvaltı salonunda bir araya gelen uzlaştırmacılar hem yorgunluk hem de birbirleri ile uzlaştırma konusunda bilgi alışverişinde bulunma imkanı yakaladılar.

2018 yılından bu yana periyodik olarak uzlaştırmacılarla birlikte kahvaltı ve çeşitli etkinliklerde buluşma sağlayan Eskişehir uzlaştırmacılar derneği uzlaştırmacıların mesleki olarak birbirleri ile dayanışma ve iletişim içinde olmaları yönünden bu tür buluşmaların önemine işaret eden dernek başkanı Muharrem Akaydın, sözlerine mesleki hak arama ve dayanışma ile uzlaştırmacıların sosyal ve bilgi yönünü geliştirme programları çerçevesinde bu tür toplantı ve etkinliklerle biraraya gelerek istişare yapmamızı önemsiyorum. Eskişehir ili yargı çevresi olarak uzlaştırmada yüzde 85 lik başarı ile adalet bakanlığınca ödüle layık görülmüştür. Yine derneğimiz olarak Avrupa birliği (ab) ile alternatif çözümler daire başkanlığının birlikte yürüttüğü ‘’Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi projesi’’ nde derneğimiz paydaş olarak bulunarak uzlaştırma müessesesine katkı sunmaktadır.

Uzlaştırma kurumunu vatandaş olarak halen tam tanıyamamaktadırlar. Bu sebeple de ilk karşılaşmalarda genellikle temkinli yaklaşım sergileyerek tereddüt yaşamalarına neden olmaktadır.

LÖSEV’den Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması LÖSEV’den Dünya Gönüllüler Günü Kutlaması

Uzlaştırma kurumuna intikal eden ceza muhakemelerindeki soruşturma yada kovuşturma dosyalarında taraflara alternatif çözüm yolları önermekle ‘’kendi adaletini kendin yarat’’ mantığından hem yargı yükü hafiflemiş hemde devlet olarak maddi külfetten kurtulmuş, taraflarından işinden gücünden kalarak mahkeme koridorlarında zaman harcamalrının önüne geçilmiş olmaktadır.

Müşteki yönünden kendisine karşı suç işleyen tarafla neden ben ? Neden bu suçu bana karşı yaptın? Gibi kafasında oluşan sorulara direk muhatabından sorma ve öğrenme şansı yakalayarak toplumsal barışa katkı sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

Literatürümüze yeni giren uzlaştırma- uzlaşma ve uzlaştırmacı kavramları toplumun tanıması açısından önemli  olup bu itibarla;

 uzlaşma ; uzlaşma’ kavramı sözlük anlamı itibariyle  ortaya çıkan uyuşmazlıkların barış içinde çözüme kavuşturulmasının karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Uzlaştırıcılar; ortaya çıkan tarafların uyuşmazlıklarında görev aldığında ‘dostane’ bir çözüme kavuşmaları gayretiyle onlara tarafsız ve bağımsız olarak yardım da bulunurlar.

İşte bu bağlamda ;

Bizler adalaet bakanlığı ceza işleri genel müdürlüğü alternatif çözümler daire başkanlığı bünyesinde görev yapan yurt  genelinde yaklaşık 35 bin uzlaştırmacıyız. Uzlaştırmacının taraflarla yapılan müzakerelerde tarafların mutlaka uzlaştırmacıların uzlaşma şartlarına istinaden edim konularına kulak vermelerini ve güvenmelerini isterim. Çünkü uzlaştırmacı dosyayı inceleyip en uygun edim şeklini sunabilmektedir.

Bundan böyle dernek olarak ileriki hedefimiz uzlaştırmacılarında baro benzeri bir meslek odaları şeklinde yapılandırılması hususunda adalet bakanlığı nezdinde girişimlerimiz olacaktır.

Sivil toplum kuruluşları (stk) nın önemine binaen uzlaştırmacı arkadaşlarımızın aidiyet duygusu içinde derneğimiz çatısı altında mesleki hak arama ve dayanışma içinde bulunmalarını arzu etmekteyiz.”