AHPADİ Dönem Sözcüsü Av. Mehmet Ektaş, Sahipsiz hayvanların barınaklara hapsedilmek istenilmesi” konulu bir açıklama yaptı. Ektaş, “

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı nedeniyle 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralanmasıyla sonuçlanan korkunç olan kamuoyunu derinden üzdü, gözlerimiz sokaklardaki sahipsiz hayvanlara  çevrildi.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin ve veteriner psikologlarının açıklamalarından, bazı evcil hayvanları olduğu gibi bazı köpekleri de insanların yetiştirme tarzları ve hatalı davranışlarının saldırganlaştırdığını biliyoruz. Asiye’nin yaralanmasına neden olan sahiplerine Türk Ceza Kanunlarında belirlenmiş ceza ve yaptırımların uygulanmasının gerektiği ve benzer olayların tekrarının yaşanmaması için mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek evcil hayvanların yetiştirilmesi, sahiplenilmesi, satılması, sosyalleştirilmesi konularında mevzuatın geliştirilmesinin gerektiği kuşkusuzdur. Ancak, yaşadığımız travmanın neden olduğu heyecan ve telaş ile, hayvan haklarını yok saymak, olayın sorumluluğunu sahipsiz hayvanlara çıkarmak  hukuka ve adalete uygun değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğu tespiti ile Belediyelerin sokak hayvanlarını barınaklara toplaması talimatı 15 Ekim 1978 tarihli Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine ve 24.06.2004 tarihli 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanununa aykırıdır.

“Evcil Sokak Hayvanlarının Yaşam Ortamı Barınaklar Değildir”

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5’inci maddesine göre, geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar, uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 

5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanununun 1’inci maddesinde Kanunun amacının hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek olduğu, 3’üncü maddesinde hayvanların yaşama ortamının doğal olarak yaşadığı yer olduğu, evcil hayvanın insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvan olduğu, sahipsiz hayvanın barınacak yeri olmayan evcil hayvanlar olduğu belirtilmiştir. Yine, Kanunun “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması” başlıklı 6’ınci maddesinin üçüncü fıkrasında; sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevlerinde bulunan müşahade merkezlerine alınarak kısırlaştırılacağı, aşılanacağı ve rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılacağı düzenlenmiştir.

“Evcil Sokak Hayvanlarının Yaşam Ortamı, Doğal Ortamlarıdır”

Kanun düzenlemeleri, evcil sahipsiz hayvanların barınaklara hapsedilemeyeceğini, yaşam ortamlarının barınaklar olmadığını, barınaklara alınmalarının istisnai  bir durum olduğunu, esas olanın alındıkları ortamda yaşama haklarının olduğunu ortaya koymaktadır.

Hukukun üstünlüğünün iki çerçevesi vardır. Bunlardan birincisi belirleyici olan kural ve kanunların herkesi bağlayıcılığı ikinci ve daha önemlisi ise kurallar ve kanunların ötesine geçilerek adalet ve hakkın sağlanmasıdır. Her canlının doğuştan gelen hakları vardır ve bu hukukun üstünlüğü bu hakların teminatıdır.

Evcil, sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara hapsetme düşüncesi, hayvan haklarına aykırı olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesinin de açıkça ihlalidir.

Konunun tarafı olan yetkilileri, sakin davranmaya, problemi hayvan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temelinde ele alarak gerçekçi, sürdürülebilir çözümler üretmeye davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.