Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi ev sahipliğinde  1. Eskişehir Coğrafya Öğrenci Çalıştayı yapıldı.

Bu yıl birincisi düzenlenen ve ana teması olan; hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içeren "Sürdürülebilir Tarım" kavramı olan "1. Eskişehir Coğrafya Öğrenci Çalıştayına 11 okuldan 66 öğrenci ve 20 coğrafya öğretmeni katıldı.

Ayrıca çalıştaya çok sayıda tarımla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilci göndererek gözlemci sıfatıyla katıldı. Bu çalıştayla Eskişehir ilinde faaliyet gösteren çeşitli okullar bir araya gelme fırsatı buldu. Çalıştaya katılan okullar; Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Eskişehir Bil Koleji, Özel Genç Ufuk Anadolu Lisesi, Yeni Çizgi Koleji, Eskişehir Şehir Koleji, Özel Yeni Yol Okulları.

Öğrenciler bu çalıştayla tarımın ve toprağın insan hayatındaki önemini, doğal tohumun sağlıklı ürün tüketebilmenin temel koşulu olduğunu, toprağımızın tarım ve hayvancılık için vazgeçilmez bir değer olduğunu unutmamak gerektiğini bizlere hatırlattı. Öğrenciler temiz hava, temiz su, temiz toprak, sağlıklı gıdanın insan yaşamındaki yerini, küresel iklim değişikliği ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkileri öğrenci sunumlarıyla ortaya koydu. Öğrenciler dünyamızın geleceği için küçük, büyük her bireyin sorumluluk yüklenmesinin sürdürülebilirlik açısından önemini örnekler vererek açıkladı.

Bu çalışmalar sırasında gerektiğinde öğrenciler salonda bulunan coğrafya öğretmenlerinden yardım aldılar. 4 Oturum halinde süren çalışmalar içerisinde 1. Oturumda Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cemal Özkan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurdilek Gülmezoğlu, Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Muzazzez Günay, TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Ergun Mutlu, Can Suyu Yerel Tohum Topluluğu Başkanı Münevver Kepenek konuşmalar yaptılar.

2. Oturumda 11 okul "Sürdürülebilir Tarımla" ilgili konularda sunumlar yaptılar. 3. Oturumda öğrenciler, komisyon çalışmaları için her okuldan birer öğrenci olacak şekilde;

1.Tohum türleri komisyonu,

2.İklim değişimi ve tarım komisyonu,

3.Sürdürülebilir tarım yöntemleri komisyonu

4.Sürdürülebilir hayvancılık komisyonu masalarında yerlerini alarak çalışmalar yaptılar.

Son oturumda ise komisyonlarda belirlenen sorunlar ile çözüm önerileri komisyon grup başkanları ve sözcüleri tarafından tüm katılımcılara sunuldu. Daha sonra katılım sağlayan tüm öğrencilere katılım belgelerinin takdimi yapılarak toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Bu çalıştay; öğrencilere okullarında sürdürdükleri çalışmaları arkadaşları ile paylaşma fırsatı sağladı. Sürdürülebilir tarım, hayvancılık, tohum, iklim değişimi gibi konular ve yeni kavramlar üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı sağladı. Öğrencilerin; fikir zenginliğini ortaya çıkararak, içte kalan fikirlerin paylaşılmasını sağlayarak sorunları daha açık ve çözülebilir hale getirdi. Öğrencilerin etkili ve hızlı sonuçlar üretmesine yardımcı olarak arzu edilen hedeflere ulaşmaları için en iyi yolları bulmalarını sağlayarak etkinliğini ve verimini arttırdı. Öğrencilerin sorunu birlikte tespit edebilmelerini ve sistemli çözümler üretebilmelerine yardımcı oldu.

Bu çalıştayın yapılmasında emeği geçen tüm okullara, katılım sağlayan öğrencilere, coğrafya öğretmenlerine, çalıştayda konuşmacı olan tüm konuklara, Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesine ve Müdürü Cemal Özkan'a, coğrafya öğretmeni Orçun Bektaş'a, Eskişehir öğretmenevi personeline teşekkür edildi.