2013 yılındaki 12.500 $ kişi başı gayrisafi milli hasıla korunmuş olsa idi, 2023 yılında kişi başı gayrisafi milli hasıla 16.224 $ olacaktı. Oysa bu değer 9.500 $’dır. Ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisi iken 21. sıraya düşmüştür. Dünya ekonomisinden aldığımız pay 2016’dan 2022’ye kadar %65 düşmüştür. 2016 yılında çalışanlarımızın milli gelirden aldığı pay %35 iken, 2022 yılında %26’ya düşmüştür. Ücretlilerin geliri 6 yılda 4’te 1 azalmıştır.” dedi.

Konuşmasına "Son 1 yılda, TÜİK verileri ile %65 seviyesindeki enflasyon, ücretlileri tümden yoksulluğa sürüklemiştir. Devletin kendi zammı %123, işçi zammı %55, Memur ve emekli zammı %30. Devlet başka bir evrende, işçi başka bir evrende, memurlar ve emekliler ise bambaşka bir evrende yaşıyorlar. Ülkemiz insanları o kadar yoksullaşmaktadır ki, bir lokma bir hırka 2023’ün mottosu olabilir." şeklinde devam eden KABUKCUOĞLU, "Memur ve emekliler, ülkemizde yoksulluk kuyusunda yaşarken, hükümet maaş artışını önce %25 olarak açıklamıştır. Muhtemeldir ki, %25 maaş artışına milletimizin gösterdiği tepkiden sonra zam %5 puan daha artırıldı. Bu uygulama padişahın ulufe dağıtmasını hatırlatmaktadır. Eğer ülkemizin durumu ve imkânı müsaitken gerekli ücret artırımını sağlayamadınızsa bu büyük bir zalimliktir. Emekli ve memur maaşları %30 artarken, ev kiraları 2 misli, pirinç ve yağ 2 misli, şeker 3 misli katlanmıştır. Sizin layık gördüğünüz ise %30 reva mıdır? Emeklilerimiz için yapılacak maaş artışının en az yüzde 55, işçiler kadar olması beklenirdi. Vatandaşlarımızın maddi durumunu mezarda mı düzelteceksiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Editör: Mustafa YILDIRIM