Belediyede şirket işçileri, kadro  ve ilave tediye hakkı için Ulus Anıtı önünde basın açıklamasına katıldı.

İş Bankası’ndan promosyon hakkımızı istiyoruz İş Bankası’ndan promosyon hakkımızı istiyoruz


İşçiler; “Taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu olarak emekli edilmesini kabul etmiyoruz.” diyor. 
Basın açıklamasını gerçekleştiren DİSK/Genel-İş Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz, belediye işçilerinin hakları için inatla ve yılmadan mücadele etmeye,  işçi sınıfının haklan ve özgürlükleri için örgütlenmeye ve güçlenmeye devam ettiklerini söyledi. Gelir eşitsizliği, yüksek enflasyon, fahiş faturalar, açlık siniri altındaki ücretlerin, işçilerin geçinmesi ve insanca yaşamasını olanaksız hale getiren ağır koşullar yarattığına dikkat çeken Ayaz,  şunları söyledi: “Bu koşullar altında ayrımcılık, güvencesizlik ve eşitsizlik yayılmaya devam ediyor. Belediye şirket işçiler de uzun zamandan beri büyük bir eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor, işçiler için bu ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin adı ‘Kadro Aldatmacası’dır. Sendikamız söz konusu ayrımcılık ve adaletsizliğe karşı, ‘Belediye işçileri de kamu işçisidir’ diyerek eylemler basın açıklamaları yaptı. Her eylemimizde ve açıklamamızda; ‘Gerçek kadro istiyoruz, belediye işçileri kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin’ dedik.”
BELEDİYE İŞÇİSİ KAMU İŞÇİSİDİR
Belediye işçileri bugün birçok açıdan ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Ayaz,  şöyle konuştu: “Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılması planlanan kısmi düzenlemelerde belediye işçilerinin adı bile ne yazık ki geçmiyor. Kamu işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerden belediye işçileri yararlanamıyor ve düzenlemelerin dışında tutuluyor. Kamu hizmetleri bir bütün olup merkezi ya da yerel ayrımı olmaksızın kamu çalışanları (işçi/memur) eliyle yürütülür. Kamu çalışanlarının -işçi ya da memur ayrımı yapmaksızın, merkezi ya da yerel hakları iyileşecekse toplu olarak iyileştirilmelidir. Bu durumdan hem hükümet hem de belediye işverenleri sorumludur.”
BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE HAKKI DERHAL TANINMALIDIR
Belediye şirket işçilerinin kadro ve ilave tediye hakkının (ek ödeme veya ikramiye) verilmesi gerektiğini kaydeden Ayaz açıklamasını şöyle sürdürdü: “696 sayılı KHK ile beraber kamuda çalışan taşeron işçilerden merkezi idarede bulunanlar doğrudan kadroya geçerken, belediyelerde çalışan işçiler ise ne yazık ki kadro yerine belediye şirketlerine geçiş yapmıştır. Bu durum 450 bine yakın belediye işçisinin ayrımcılığa uğramasına ve hak mağduriyetine neden olmuştur. Bunun en somut emeği, kamu işçilerinin yararlandığı 52 günlük ilave tediye hakkından belediye şirketlerinde çalışan işçilerin yararlanmamasıdır. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediye hakkı olmaması hukuksuzdur. Bu mağduriyet bir an önce sona erdirilmeli ve belediye şirketlerinde çalışan işçiler de diğer işçiler gibi kadroya geçirilmelidir.”
TALEP EDIYORUZ
Belediye işçilerinin taleplerini ülkenin dört bir yanına daha güçlü taşımaya kararlı olduklarını sözlerine ekleyen Ayaz, “Gelin bu mücadeleyi hep birlikte büyütelim. Gelin sesimizi hep birlikte yükseltelim. Hükümet ve belediye işverenleri belediye işçilerinin bu sesine kulak vermelidir. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu olarak emekli edilmesini kabul etmiyoruz.” şeklinde konuştu.