Eskişehir Sanayi Odası Avrupa Yeşil Mutabakatı ve verimlilik odaklı üretim hakkında sanayicileri desteklemek amacıyla harekete geçti.

Avrupa Birliği (AB)'nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri kapsamında 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek genel hedefi, özellikle Avrupa Birliği pazarına ihracat yapan firmaların bir dizi dönüştürücü politikalar geliştirmesini zorunlu kıldı.  Bu kapsamda AB politikalarına uyum çerçevesinde Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından, ihracat yoğun sektörleri kapsayacak şekilde online olarak “Yeşil Mutabakat ve Model Fabrika Uygulamaları” başlıklı toplantılara başlandı.

AB Yeşil Mutabakatı için sektör bazlı interaktif olarak düzenlenen toplantının ilki “Yapı Malzemeleri, Madencilik ve Geri Dönüşüm” sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak gerçekleştirildi. 

Oyunun kuralları değil, kendisi değişiyor

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli toplantıda yaptığı konuşmasında; AB ülkelerinin, 2050 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı olan Yeşil Mutabakat olarak bilinen “İKLİM YASASINA” onay verdiği ve ortaya konulan bu yasa ve hükümlerin, AB ile ticari ilişkisi olan tüm ülkelere ve işletmelere önemli etkilerinin olacağına değindi.

Benli, “Eskişehir Sanayi Odası olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili TOBB’a bağlı diğer Oda ve Borsalara öncü oluyoruz. Bazı Odalar da çalışmalara başladı ancak henüz bu kadar odaklanmış değiller. Bu noktada Türkiye’de çalışmalara başlayan ilk Oda olduğumuzu söyleyebilirim. ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi birimi olarak, üyelerimizin AB ülkelerine ihracatında bu konuda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaması için destek vereceğiz. Firmaların üretimlerinin beşikten mezara, hatta atık haline döndüğü süreci hesap etmelerini sağlayacağız. Yeşil Mutabakat ile artık oyunun kuralları değil, oyunun kendisi değişti. Dünyamızı tüketmeden, AB ülkeleriyle yapılacak ihracat kriterlerine göre çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Öncelikle enerji ve kaynak verimliliği, karbon ayak izi hesaplama konusuna odaklanıyoruz. Bu noktada Eskişehir Model Fabrika projemizi de devreye sokuyoruz. Nasıl şirketlerimizde finansal maliyetlerinizin hesabını yapıyorsanız artık karbon salım muhasebesini de yapma zamanı geldi. Tehlikeler kapıya dayanmadan bugünden çalışmalarımızı yapmak istiyoruz. Enerji ve üretim verimliliği konularında çalışarak rekabetçi olabiliriz.” dedi.

Çözüm yeşil ve yalın düşünmek

Açılış konuşmalarının ardından ESTÜ Ekoloji A.B.D. Başkanı, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz TÜRE, sektör katılımcılarını bilgilendirme amacıyla hazırladığı “Yeşil Mutabakat ve Sanayiye Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Türe, “2050 yılına kadar karbon nötr olmak istiyorsak bu süre içerisinde yeşil kalkınmayı hem Avrupa ülkeleri hem de diğer ülkeler için ihracatta ön koşullar önümüze geliyor. AB Yeşil Mutabakat Uyum tedbirleri hayata geçirilmediği takdirde, hem sınırda karbon düzenleme mekanizması hem de dış ticarete yönelik yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle AB’ye ve Gümrük Birliğine entegrasyonumuzun ve ihracatımızın ciddi anlamda etkilenmesi öngörülmektedir. Çözüm yeşil düşünmek. İşletmelerimizin daha çevreye duyarlı olmasını sağlamalı ve bunu nasıl kanıtlayabiliriz diye düşünmemiz, çalışmalarımızın belgelendirilmesi gerekiyor.” dedi.

ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, “Verimlilik Bağlamında Eskişehir Model Fabrika Projesi” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öztürk burada yaptığı açıklamada, “Yeşil Mutabakat sürecini Model Fabrikadan ayıramıyoruz. Model Fabrika bu süreçte karbon salımını ciddi şekilde azaltabilir. Eskişehir Model Fabrika, Eskişehirli firmalara verimlilik artışı sağlayacak hizmetler sunacak. Yalın üretim ve yalın dönüşüm kapsamında üretimdeki büyük israflar ortadan kalkacak.  Üretimdeki hatalar, aşırı üretimler, stoklar, beklemeler, gereksiz işlemler tarih olacak, bu da sanayimizi büyük orada olumlu etkileyecek ve verimliliğimiz artacak. Bu nedenle hem Yeşil Mutabakat hem de Eskişehir Model Fabrikayı birlikte yürütmemiz çok önemli.” dedi.

Komşu illeri de kapsayacak şekilde Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin katılımıyla bir KOBİ yetkinlik merkezinin kurulmasıyla, yalın üretim, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konularına odaklanılacağını belirten Öztürk, “Ayrıca 24 aylık proje uygulama döneminde 60 kadar firmamıza ücretsiz eğitim ve danışmanlık vermeyi hedefliyoruz. Amacımız Model Fabrikadan faydalanacak üyelerimizin verimliliklerinin yüzde 300'lere kadar artırılması.” diye konuştu.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Editör: Mustafa YILDIRIM