Çalışmanın Sağlıklı orman oluşturma doğrultusunda yapıldığını kaydederek şunları söyledi; “21.06.2022 günü bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında çıkan Eskişehir Odunpazarı ilçe sınırlarında Karapınar mevkiinde bulunan 8.0 Hektarlık ormanlık alanda orman katliamı yapıldığı, Eskişehir’in akciğerlerinin yok edildiği belirtilmektedir.

Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilciliği teknik heyeti olarak 23.06.2022 tarihinde, çıkan haberlere konu sahaya gidilerek incelemede bulunulmuştur.

Saha 8.0 Ha büyüklüğünde Çk (Karaçam) ağaç türünden oluşan B çağında 3 kapalı bir meşceredir. Sağlıklı orman oluşturmanın olmazsa olmazı kurulan ormanın idare müddeti sonuna kadar yapılacak meşcere bakımlarıdır. Yapılan bakımlar oluşacak ormanın dış etkenlere karşı dirençli, gelebilecek tehditlere karşı daha güçlü olmasını sağlayarak ,  idare müddeti sonunda bir sonraki kuşağa geçişte kullanılacak ağaçların çok daha sağlıklı olması  için yapılan müdahalelerdir.

Teknik ekibimizle yapmış olduğumuz inceleme sonucunda;

          Sahada yapılan bakım kesimlerinin tekniğine uygun yapıldığı, bu kesimlerin yapılmamasının mevcut ormanın gelecek dönemlerdeki gelişimini olumsuz etkileyeceği, aynı zamanda kent içerisinde bulunan bu orman parçasının doğal ormanlara nazaran yangın konusunda daha fazla tehdit altında olduğu ,bu tehdidin azalması için bakımların mutlaka yapılası gerektiği, ileriki yıllarda meşcere çağlarına göre bakımlara devam edilmesinin ormanın sağlığı açısından gerekli olduğu görüşü kabul edilmiştir.

          Sonuç olarak;  Saha teknik anlamda incelendiğinde ;ormancılık faaliyetleri dahilinde teknik anlamda yapılması gereken bakım kesimlerinin yapıldığı, tekniğe aykırı bir çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiştir”