Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu nedir sorusu çeşitli işyerlerinde çalışmak isteyen kişilerin işe giriş raporu almak istediklerinde cevabını en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, firmaların faaliyet alanlarına göre tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıflarda yer almalarından dolayı çalışacak kişilerin sağlıklarının yapacakları işe elverişli olduğunu tespit eden rapordur.

Tehlike sınıflarına göre işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflara ayrılıyor. Bunlar içinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftakilerde çalışacak olanlara yasal olarak daha fazla yükümlülük yükleniyor. Bunlardan birisi de sağlık raporu olarak öne çıkıyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışacak olanların yapacakları işe sağlıklarının elverişli olduğunu raporla belgelemeleri gerekir. Bunun için çeşitli tetkikler ve testler yapılır. Eğer bu test ve tetkiklerin sonucu olumlu gelirse kişiye ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu verilir. Böylece kişi, o işte çalışabilir.

Ağır ve tehlikeli sınıftaki işlerde çalışacak kadın ve erkek işçilerin bedence o işe uygun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bunun için de fiziksel muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına ihtiyaç vardır. Bunlar neticesinde hekim raporu hazırlanmalıdır. Bu rapora da ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu adı verilir.

Nereden Alınır?

Nereden alınır sorusu ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu almak isteyenlerin nereye müracaat edeceklerine dairdir. Bu rapor işyeri hekimlerinden alınabilmektedir. Raporun yasal dayanağı 6331 sayılı kanundur. İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işyerlerinde riskli yerler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alırlar. Bu tür işyerlerindeki işler de ağır ve tehlikeli işler olarak nitelendirilir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu için işyeri hekimliği hizmeti veren yerlere, işyeri hekimlerine müracaat edilir. Bu alanda firma yılların bilgi ve birikimiyle öne çıkıyor. İstanbul’un en çok tercih edilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu veren yeri olmayı başarıyor ve Sağlık Bakanlığından yetkili bir kurum olarak hızlı güvenilir sonuçlarıyla öne çıkıyor. Alanında uzman bir ekibe sahip ve gerekli bütün donanımlarla hizmet veriyor. Bunun içinse birtakım testlerin ve muayenelerin yapılması gerekiyor. Bunların başında şunlar geliyor:

·        AC grafiği,

·        Solunum fonksiyon testi,

·        Odiyo (işitme testi),

·        Kan grubu analizi,

·        Hemogram (tam kan sayımı),

·        Biyokimya analizi,

·        Görme testi,

·        Portör muayenesi.

Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatı ne kadar sorusuna karşılık net bir rakam belirtmek imkansız. Çünkü ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu fiyatları çeşitli detaylara göre değişiyor. Yapılacak olan test ve tetkikler yanında her firmanın fiyat politikası da fiyatları değiştiriyor. Güncel ve net ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu fiyatı için her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Editör: Mustafa YILDIRIM