Eskişehir Eğitim Sen üyeleri “Geçinemiyoruz” başlıklı bir eylem gerçekleştirdi.

Burada bir açıklama yapan Eskişehir Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan şunları söyledi, “Ekonomik krizin ve yoksulluğun hızla derinleştiği ülkemizde, biz eğitim emekçilerinin de yapısal sorunları katmerlenerek artmaktadır. En temel insani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hâle geldik. Bu sorunu yaratan siyasal iktidar, bütün çalışanları asgari ücret paydasında toplayarak bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. Bir de siyasal iktidar, yarattığı koşulları da bir kadermiş gibi sunmakta rıza göstermemizi istemektedir. EĞİTİM SEN olarak bu duruma rıza göstermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ASGARİ ÜCRET UYGULANMAKTADIR!

Millî Eğitim Bakanlığında çalışan, işe yeni başlayan bir öğretmenin, idari personelin maaşı yeni açıklanan asgari ücretle aynı düzeydedir. Bu maaşlarla, gıda ve kira başta olmak üzere ulaşım giderlerini karşılamak bile imkânsızken insanca bir yaşam sürmek mümkün müdür?

SAYIN CUMHURBAŞKAN’IMIZ %20 ENFLASYON ORANININ TEMEL KRİTER OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEDİR!

Akaryakıt artışı: %100

1 kg çay artışı: %150

1 kg şeker artışı: %400

Kira artışı: %150-200

Yoksulluk sınırı artışı: %100

Geçen yıl aralık ayından bu yana her şeye en az %100 zam gelen ülkemizde %20'lik zam artışını kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca bir kazanılmış hak olan enflasyon farkı, zam olarak sunulup dezenformasyon yaratılmaktadır. Net olan bir gerçeklik zam olarak sunulmaktadır. Enflasyon oranı zam değildir.

Buradan siyasal iktidara sesleniyoruz: “Eğitim emekçilerini açlığa mahkûm ettiniz. Türkiye'deki bütün emekçiler gibi bizler de insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz.”

YÜZDE 8’E İMZA ATAN SENDİKA BAŞKANI KADAR MAAŞ İSTİYORUZ!

Yitirilen meslek itibarı, yitirilen vefa, iyileştirme bekleyen özlük hakları, görmezden gelinen sistem sıkıntıları, eriyip giden maaşlar, yitirilen heyecan…. Buradan inatla görmezden gelinen eğitim emekçilerine de  sesleniyoruz: “ 6 dönemdir yetki verdiğiniz Memur Sen Başkanı’nın maaşı ne kadar biliyor musunuz? Bizler adına satış sözleşmelerine imza atan Memur Sen, iktidarın sendikası olduğunu her seferinde ortaya koyarken sizler de bu yapılanlara ortak olmuyor musunuz?

NE MEMUR SEN’İN SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE TÜİK’İN SAHTE ENFLASYONU… İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ!

Sücaaddin'de Ali Uzun güven tazeledi Sücaaddin'de Ali Uzun güven tazeledi

Satış sözleşmesi sonucu ocak ayında memur ve emeklilerine yapılacak %8’lik zam ve TÜİK’in belirlediği enflasyon oranına göre verilecek enflasyon farkını kabul etmiyoruz!

Birleşirsek kazanırız. Bütün eğitim emekçilerini gerçek talepler üzerinden birleşmeye çağırıyoruz. Ya insanca yaşamak için mücadele edeceğiz ya da açlığa, yoksulluğa mahkûm olacağız.”