SES Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına konuşan Şube Eş Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, Aile Hekimliği Sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olduğunu ifade ederken, ASM'lerde çalışan emekçilere güvenli olmayan işyerlerinde zorunlu çalışmayı dayattığını; esnek, güvencesiz, performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sömürüyü derinleştirdiğini belirtti. Özkavak sözlerine şu şekilde devam etti; “Aile Hekimliğine geçiş süreci ile bu alanda farklı istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır. Aynı birimde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni ünvanlı sağlık emekçileri aile sağlığı elemanı diye isimlendirilmekte ve bu emekçilerde kamu ve kamu dışı çalışan şeklinde ayrılmaktadır.”

ASM’ler İşletmeye Dönüştürüldü

Apartmanların, camilerin altlarında kiralanan, sağlıksız ve güvensiz ortamların aile sağlığı merkezi haline getirilmesiyle ASM’lerin adeta birer işletmeye dönüştüğünü söyleyen Özkavak, hekimlerin bu binaların kira, elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte, temizlik malzemeleri, tamirat-tadilat işleri ile uğraşmakta, temizlik, kırtasiye, sekreterlik vb işlerin yürütülmesi içinde adeta işveren gibi personel çalıştırmak zorunda kaldıklarının altını çizdi. Özkavak; “Tüm bunlar yetmezmiş gibi artan hayat pahalılığı yapılan zamlar nedeniyle bu masraflar için verilen cari harcama ücretleri giderleri karşılamaya yetmemektedir. Üstelik cari gider hesaplamaları özellikle ÜFE yerine enflasyonu daha düşük göstermek için gerçek rakamları ile oynanan TÜFE üzerinden ödenmektedir” dedi. Sağlık emekçilerinin sağlık hizmeti ürettiğini ve tüketici gibi masraflar ve harcama kalemlerinin TÜFE üzerinden hesaplanamayacağını söyleyen Özkavak, talepleri gerçekleşinceye kadar ara bir geçiş dönemi olarak cari ödemelerin ÜFE oranları üzerinden hesaplanarak yüzde yüz artırımla ödenmesini istediklerini belirtti.

Gerekirse İş Bırakma Kararı Alacağız

Özkavak, talepleri yerine getirilene kadar mücadele edeceklerini ve talepleri karşılanmazsa iş bırakma kararı alacaklarını söylerken SES olarak taleplerini de şu şekilde sıraladı;

•        Temmuz maaş zamları için diğer emekçilere verilecek olan seyyanen 8 bin TL ve diğer yüzdelik zamlar ASM’lerde çalışan herkesi kapsamalıdır. Bu artışlar kamu kaynaklarından karşılanmalıdır.

•        ASM’lerde çalışan tüm emekçilere tek kalemde, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret ödenmelidir. Temel ücret üzerine; yapılan işin riski ve niteliği, hizmet yılı, eğitim durumu, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlenmelidir. Temel ücret tüm çalışanların hakkıdır.

•        Aile sağlığı merkezlerinde çalışan tüm emekçiler hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni ve temizlik personeli hiçbir fark gözetmeden hakları korunarak derhal kadroya alınmalıdır. Süt izni, doğum izni, sendika izni, yıllık izin başta olmak üzere ekonomik ve özlük hakları kadrolu diğer emsalleri gibi düzenlenmelidir.

•        ASM’lerde çalışan arkadaşlarımız ''Aile Sağlığı Çalışanı'' değil sağlık emekçisidir. Mesleki unvanları korunmalı, iş tanımları yapılmalıdır.

•         “Hekimler İşveren Değildir” o yüzden tümüyle kamu eliyle yürütülen (binasından sarf malzemelerine, elektriğinden suyuna, çalışanlarının toplu sözleşmeli grevli sendika hakkına sahip kamu personeli olduğu) bir birinci basamak olmalıdır. Hekimler yer kiralama, fatura ödeme, çalışanların maaşını ve sigorta primini ödeme gibi her türlü yükten kurtulmalı sadece hekimlik yapmalıdır.

•        Turizm bölgelerinde ve mevsimlik işçilerin yoğun olduğu bölgelerde yaz mevsiminde artan iş yükü gözetilerek yeterli personel istihdamı yapılmalı, artan sarf malzemesi ihtiyacı müdürlükçe karşılanmalıdır.

Gönüllü gençler İzmir kampında Gönüllü gençler İzmir kampında

•        Birinci basamak sağlık hizmetleri fiziki koşulları uygun kamu binalarında, hiçbir şekilde katkı katılım payı alınmaksızın, tümüyle devlet tarafından koruyucu sağlık hizmetleri öncelik haline getirilerek ekip anlayışı içinde verilmelidir.”