Sivrihisar Belediyesi’nin mülkiyetinde olan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa aykırı olarak Belediye iştiraki olan şirkete ücretsiz devredilen 15 işyeri Belediye bünyesine geri alınıyor.

Hukuka aykırı olarak yapılan bedelsiz işyeri tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı habil dökmeci, şunları dile getirdi:

Eskişehir’de Türk halk müziği korosu konseri ve halk oyunları gösterisi Eskişehir’de Türk halk müziği korosu konseri ve halk oyunları gösterisi

"Amacımız, Sivrihisarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörün belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.

"Bu tespitler diyor ki:  belediyenin kendi şirketi bile olsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmadan belediye meclis kararı ile belediyeye ait taşınmazın işletme hakkının devredilmesi veya kira verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle mevzuata aykırı olarak alınan yok hükmündeki meclis kararlarını yerine getirenlerin cezaya maruz kalacakları unutulmamalıdır."

Maliye Müfettişlerine özellikle yazı yazdığını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yazı sonucunu beklediğini ve gereken denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Editör: Mustafa YILDIRIM