Boşanma davaları, her iki taraf açısından ruhsal etkiler bırakabilmekte ve bunun yanında çok ağır maddi etkilere de sebebiyet verebilmektedir. Bu haliyle boşanma davalarını birbirini seven iki insanın ayrılığından farklı düşünebilmek, farklı bir perspektif ile ele alabilmek gerekmektedir. Çünkü boşanma davalarında verilen nafaka, tazminat, düğün takıları ve boşanma davaları sonrasında gerçekleştirilen mal paylaşımı hususları oldukça ağır ve telafisi güç maddi hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. 

Boşanma Avukatı Kimdir?

Aslında hukuk sistemimizde Ankara boşanma avukatı, ceza avukatı vb. şeklinde avukatlar arasında uzmanlaşma söz konusu değildir. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve yasal stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almış olan her avukat, her dava ile ilgilenebilir. Ancak uygulamada boşanma davaları ve genel olarak aile hukuku alanında bazı avukatların diğer alanlara nazaran daha fazla deneyim sahip oldukları tartışılamaz. Bu nedenle halk arasında boşanma avukatı, gayrimenkul avukatı vb. bir tasniflendirmeye gidildiği görülmektedir.

Boşanma Avukatının Boşanma Davasındaki Etkisi Nedir?

Boşanma avukatı, boşanma davalarında nafaka, maddi ve manevi tazminat, düğün takıları(ziynet eşyaları), tarafların müşterek çocuklarının velayeti ve eşler arasında malların paylaşımı(mal rejiminin tasfiyesi) hususlarına ilişkin olarak yargılama usulüne ve mahkemeler tarafından verilmekte olan emsal nitelikli kararlara ilişkin bilgisi ile müvekkillerinin menfaatini en iyi şekilde savunmayı amaç edinen kişidir. Hukuk eğitimi almamış olan ve boşanma davaları konusunda deneyimi olmayan birçok vatandaş, boşanma davalarını kendi ahlaki değer yargılarıyla ele alabilmektedir. Örneğin kadınların “eşim Pazar günleri erkek arkadaşlarıyla halısahaya gidiyor” ya da erkek bireylerin “eşim benden izinsiz ailesiyle görüşmeye gidiyor, giymesini istemediğim halde etek giyiyor” vb. serzenişleri olabilmekteyse de, bu tarz bakış açılarının boşanma davasında yeri yoktur. Boşanma davalarında hakim, hukuka ve uygulama kurallarına göre karar verir. Bu noktada özellikle Yargıtay tarafından boşanma ve mal paylaşımı davasına ilişkin olarak verilen emsal kararlar büyük önem taşımaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Emsal Kararların Önemi

Boşanmaya ilişkin olarak Türk Medeni Kanunumuzda yer alan hükümler son derece soyut ve genel açıklamalar içermektedir. Örneğin eşlerin şiddetli geçimsizlik nedeniyle(evlilik birliğinin sarsılması) çekişmeli boşanma davası açmaları durumunda, bir eşin kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin sürdürülmesinin diğer eş açısından çekilmez kılınmış olması şartı aranmaktadır. Ancak boşanmaya elverişli olan kusurlu davranış tam olarak nedir? Evlilik birliğinin sürdürülmesinin diğer eş açısından çekilmez kılınmış olması tam olarak ne anlam ifade etmektedir. Bu tarz soyut ifadelerin içinin doldurulması, konuya ilişkin olarak verilmiş olan emsal kararlar ile gerçekleştirilmektedir. Boşanma avukatı, söz konusu bu emsal kararlara ilişkin detaylı bilgisi olan, kendisini sürekli olarak bu alanda geliştiren, mesleki deneyimini müvekkilinin hukuki menfaatlerinin yerine getirilmesi için kullanan kişidir.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com/ankara-bosanma-avukati

Editör: Mustafa YILDIRIM