“Hayatım boyunca, doğrultu tutarlılığı içinde kalarak; hak ve hakkaniyet, adalet ve emekten yana tavır aldım ve bu uğurda siyasi mücadele verdim. Ecevit’in açtığı ufukta; hakça ve insanca bir düzen için yılmadan ve yorulmadan ve menfi hesaplar gütmeden; güçlünün yanında değil mazlumun yanında yer almaktır bütün gailem. Emeğin gücü ve haklılığı üzerine inşa edilen bir anlayışla; dünyayı değiştirebilme hayalinden vazgeçmeden kutlanacak her 1 Mayıs anlamlıdır. Zira yaşam felsefemiz ve siyasi düsturumuz da Ecevit’çi duruşta tam olarak budur.

Maden facialarında ve inşaat kazalarında; ihmal nedeniyle ölen emekçinin, okulda olması gerekirken; çalışmak zorunda bırakılan çocuk işçilerimizin ve nice tehlikeli işlerde çalışıp da emeğinin hakkını alamayanların da bayramı 1 Mayıs! Lakin her gün! Alın terinin hiçe sayıldığı ve tüm emeklerin heba edildiği bu düzenin sahipleri ve onların yandaşlarına yoldaş olmak değildir maksadımız. Ayrıca gayesi, kazanan tarafta ve güçlünün yanında yer almak olanın; emek ve dayanışma gibi lakırdılar etmesi kadar da samimiyetsiz ve mürai bir durum olamaz.

Ülkemizde, emek ve üreten, hiç bu kadar değersiz olmamış ve hak mahrumiyeti yaşamamıştı; zira küçük bir zümrenin zenginleştiği ve çoğunluğun ise sömürüldüğü bu sistemde, gittikçe fakirleşen bir ülke ve telafisi mümkün olmayan ciddi bir ekonomik enkaz mevcuttur. Lakin! Bu düzeni değiştirmek; emeğe ve emekçiye hak ettiği değeri kazandırmakta bizlerin elinde; çünkü bu bizim, hiç bitmeyen hayalimiz ve idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum”

Editör: Mustafa YILDIRIM